The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ปรับฮวงจุ้ยโครงการรับกระแสมังกร

บทความนี้จะแสดงถึงกรณีศึกษาจริงๆของการจัดฮวงจุ้ยเพื่อดักเอากระแสพลังที่ดีให้เข้ามาสะสมพลังให้ได้มากที่สุด
เพื่อปรับให้โครงการนั้นได้รับผลดีจากชัยภูมิที่มีอยู่เดิมให้ได้มากที่สุดครับ ผมได้มีโอกาสในการให้คำปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ย
ให้กับสำนักงานขายของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งลักษณะในทาง
การตลาดนั้นดีมากๆ คือเป็นทำเลที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือว่าหาได้ยากแล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ดีในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น
การวิเคระห์ชัยภูมินั้นต้องมีการดูถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย ลักษณะโครงการนั้นอยู่ถัดมาจากสะพานพระราม 9 มาทางใต้
ซึ่งถือว่าโดนตัดกระแสพลังส่วนหนึ่งไปจากตัวสะพาน กว่าที่กระแสพลังนั้นจะกลับมาสะสมตัวได้อาจต้องใช้เวลาและระยะทาง
ในการสะสมพลังงานใหม่ อาจทำให้มีผลกับการขายของโครงการได้ ดังนั้นการออกแบบของโครงการนั้นต้องมีการชดเชยใน
จุดนี้ด้วย


 fengshui-receive-dragon1

ภาพแสดงที่ตั้งของโครงการที่ถูกสะพานพระราม 9 ตัดกระแสพลังงานไป
ต้องได้รับการแก้ไขปรับแต่งฮวงจุ้ยเพื่อให้โครงการสามารถสะสมกระแสพลังได้เพียงพอ

 

อย่างไรก็ตามในรายละเอียดบางอย่างนั้นจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามศาสตร์ฮวงจุ้ย เพราะชัยภูมิรอบๆในบางจุดนั้น
ยังมีสภาพที่เป็นหยินอยู่พอสมควร ซึ่งสถานที่ที่จะเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีสภาพที่เป็นหยางเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและยังช่วยให้การซื้อขายนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วย

 

fengshui-receive-dragon2-1   fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงสภาพแวดล้อมเดิมของที่ดินก่อนได้รับการปรับปรุงฮวงจุ้ย

 

หลังจากที่ได้ไปประเมินที่สถานที่สิ่งที่ได้แก้ไขปรับปรุงนั้นได้แก่ การเลือกหันทิศของสำนักงานขายโครงการให้หันเจอ
“ทิศหน้าน้ำหลังภูเขา” หรือ “หน้าเจอโชคลาภหลังบารมี” โดยได้ใช้ทิศหลังที่พิงธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่และ
ให้เป็นทิศภูเขาและด้านหน้าที่หันออกไปยังสายมังกรน้ำเจ้าพระยาเป็นทิศน้ำหรือทิศโชคลาภ อย่างไรก็ตาม
การที่กระแสพลังนั้นโดนตัดโดยสะพานพระราม 9 ทำให้ต้องมีการจ่ายกระแสพลังงานกลับมาชดเชย จึงได้ทำสระน้ำ
ด้านหน้าโครงการเพื่อจ่ายกระแสพลังกลับมายังหน้าสำนักงานขาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากทิศด้านหน้าของ
สำนักงานขายนั้น เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2553 นั้นยังไม่ใช่ทิศทางที่ดีนั้น น้ำที่เคลื่อนไหวนั้นจึงต้อง
ไหลแบบเอื่อยๆไม่ส่งพลังเข้ามารุนแรงเกินไป รวมถึงการออกแบบสีสันของสระน้ำที่ใช้สีโทน “ธาตุน้ำ” ฟ้า น้ำเงิน เทา
ก็ยังช่วยในการถ่ายเทพลังงานส่วนที่ไม่ดีออกไปด้วย

 

fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงการใช้ชัยภูมิเดิมคือธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ เป็นทิศหลังภูเขา
และการออกแบบสระน้ำเพื่อส่งกระแสพลังไหลเข้าด้านหน้าของสำนักงาน เป็นทิศหน้าน้ำ

 

ซึ่งการออกแบบสระว่ายน้ำนี้ ได้รับการวางฮวงจุ้ยแบบเคล็ดวิชาชัยภูมิแบบพิเศษเพื่อช่วยส่งกระแสพลังให้ไหลเข้าอาคาร
ให้ได้สูงสุดและยังช่วยในการชดเชยการที่สะพานพระราม 9 นั้นได้ตัดกระแสพลังงานไปแล้วด้วย นอกไปจากนี้การที่ระดับ
ของสำนักงานนั้นต้องยกให้สูงจากพื้นที่ดินเดิมค่อนข้างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโครงการในอนาคต
จึงทำให้ระดับของอาคารนั้นสูงเกินไป จึงต้องปรับโดยการออกแบบลานโล่งสะสมพลัง (Bright Hall) ตามเคล็ดวิชาพิเศษ
เพื่อให้รับกระแสพลังงานทั้งจากทางเดินเข้าอาคารและจากมังกรน้ำเจ้าพระยาได้พร้อมกันด้วย

 

fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงการออกแบบลานโล่งสะสมพลังแบบพิเศษ
ให้สามารถรับกระแสพลังได้ทั้งจากทางเดินหลักในโครงการและกระแสมังกรน้ำเจ้าพระยาด้วย

 

นอกไปจากนี้การออกแบบทางเดินภายในโครงการก็จำเป็นต้องสามารถลากกระแสพลังงานให้ไหลเวียนส่งเข้ามายัง
สำนักงานขายให้ได้สะดวกมาที่สุด ซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการประเมินตามเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแบบพิเศษเช่นเดียวกัน

 

การออกแบบทางเดินภายในโครงการ เพื่อให้กระแสพลังงานไหลเวียนได้สะดวก

 

เช่นเดียวกับการเลือกตำแหน่งของพนักงานขายนั้น จำเป็นต้องนั่งในตำแหน่งที่รับกระแสพลังงานจากทิศโชคให้มากที่สุด
ทั้งโชคลาภประจำยุคและโชคลาภประจำปี 2553 และยังมีการกระตุ้นพลังด้วย “น้ำตก” ที่ออกแบบด้วยเคล็ดวิชาแบบพิเศษ
เช่นเดียวกัน หากพนักงานสามารถนั่งในตำแหน่งที่รับพลังงานที่ดีได้ ก็จะทำให้การเจรจาต่อรอง ทำใด้ราบรื่น
ถูกอกถูกใจลูกค้าผู้มาติดต่อ

 

ภาพแสดงการจัดวางตำแหน่งของพนักงานขายให้รับกับกระแสพลังงานให้มากที่สุด

 

ซึ่งในปัจจุบันโครงการก็สามารถสร้างยอดขายได้อย่างราบรื่นแม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองจะยังไม่
ส่งเสริมเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามในการวางฮวงจุ้ยของโครงการเองก็ยังต้องมีรายละเอียดมากกว่าที่ได้กล่าว
ไปในบทความครับ เช่นตำแหน่งการตั้งป้ายโครงการให้สะสมกระแสพลังงานได้ การจัดวางตำแหน่งของห้องตัวอย่าง
ให้อยู่ในทิศทางที่ดีช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การเลือกฤกษ์ยามในการเริ่มลงเสาเข็มเพื่อเป็นการประจุ
พลังงานฟ้าเข้ากับพลังงานดินเป็นครั้งแรกให้สอดคล้องกับดวงของผู้บริหารโครงการ เช่นเดียวกันครับ ทีมงานของ
ผู้พัฒนาอสังหาทรัพย์ ทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก่อสร้าง ออกแบบ ตลาด ขาย ก็ล้วนต้องมีความสามารถในงานของตัวเอง
อย่างยิ่งยวด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการนั้นๆด้วยครับ

 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com