The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

อ.ตะวัน บรรยายให้ Land & Houses ในงาน Service Festival

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 อ.ตะวัน ได้ร่วมบรรยายในงาน Service Festival ซึ่งทาง Land & Houses
ได้จัดขึ้นที่ โครงการพฤกษ์ลดา ติวานนท์-ราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการตอบแทนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ีกับลูกบ้านในโครงการ

โดย อ.ตะวัน ได้ให้ความรู้ในเรื่อง ความเป็นมาเป็นไปของศาสตร์ฮวงจุ้ยตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน การจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมกับดวงชะตา กรณีศึกษาบ้านของคนที่น่าสนใจ เช่า OBAMA
และ BILL GATES รวมไปถึงเกร็ดการจัดฮวงจุ้ยบ้านเชิงชัยภูมิในแบบง่ายๆ และการตอบข้อซักถาม
ที่น่าสนใจด้วย

โดยมีผู้สนใจร่วมเข้าฟังเป็นจำนวนมากกว่า 50 ท่าน และบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองหน้าแรก ฮวงจุ้ย

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com