The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

จัดฮวงจุ้ยต้องเสริมเจ้าบ้านเท่านั้นจริงหรือ?

หลายครั้งที่ได้ไปจัดฮวงจุ้ยให้กับหลายๆครอบครัว สิ่งที่เป็นที่สงสัยกันมากเรื่องหนึ่งได้แก่คำถามที่ว่า
การจัดฮวงจุ้ยนั้นจะต้องทำการเสริมเจ้าบ้านเท่านั้นจริงหรือ? หรือบางทีนั้นก็เป็นคำถามเช่นหากเรา
ไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นเจ้าของที่ดิน? เช่น ในกรณีของการเช่าพื้นที่หรือที่พักอาศัย เราจะ
สามารถจัด ฮวงจุ้ย เพื่อเสริมตัวเราได้หรือไม่ สำหรับในคำถามเหล่านี้หากเป็นการดูฮวงจุ้ยในสมัย
ใหม่นี้ ผมสามารถตอบได้เลยว่าการจัดฮวงจุ้ยนั้นสามารถเสริมสมาชิกในบ้านได้ทุกคน ไม่จำเป็น
ต้อง เป็นเฉพาะ เจ้าบ้านหรือว่าพ่อและแม่ เช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของสถานที่นั้นๆ
หากเราได้ไปอยู่อาศัยในสถานที่นั้นๆเราก็สามารถจะจัดวางฮวงจุ้ย เพื่อดึงเอากระแสพลังงาน
ธรรมชาติ เพื่อมาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เราได้เช่นเดียวกัน

เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น? ผมอยากให้เราคิดภาพว่า “บ้าน” เปรียบเสมือนกับ “กล่อง” ซึ่งเวลาที่
“ฮวง” หรือ “ลม” นั้นพัดผ่านเข้ามา ก็จะสามารถสะสม “กระแสพลังปราณ” (Qi) เอาไว้ได้ ซึ่งพลังงาน
เหล่านี้ก็จะประกอบด้วยสารพื้นฐานของการดำรงชีวิต ยกตัวอย่างเช่นการที่เราหายใจเอา “อากาศ”
หรือ “ออกซิเจน” เข้าไปในร่างกายนั่นเอง หากเราสามารถจะหาบ้านที่หันหา “ทิศทาง” ที่มาจากทิศ
ที่เสริมดวงของเราได้ ทุกๆวันที่เราอยู่อาศัยในบ้าน เราก็จะรับกระแสพลังปราณที่พาเอาพลัง ลักษณะ
ที่มาจากทิศที่เราชอบอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นกลไกหนึ่งของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่จะสามารถทำให้เราเจริญ
รุ่งเรืองได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องเป็น “เจ้าบ้าน” หรือเป็น “หัวหน้าครอบครัว” เท่านั้น
จึงจะสามารถจัดฮวงจุ้ยให้เสริมตัวเราได้ เพราะพลังงานธรรมชาตินั้นไม่เข้าใจแน่นอน ว่าบุคคลคนนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าบ้านหรือหัวหน้าครอบครัว

บ้านหรืออาคารก็เปรียบเสมือนกับ
เป็นกล่องที่มีประตูเป็นปากที่เปิด
เพื่อเก็บสะสมพลังงานธรรมชาติ
เพื่อใช้ในการเสริมผู้อยู่อาศัย

(ภาพจาก http://santiagolabs.typepad.com
)

อย่างไรก็ตาม “ทิศบ้าน” หรือ “House Sitting Direction” นั้นสามารถมีได้แค่เพียงทิศทางเดียว
เพราะสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ย ซินแสจะนับ “ประตูบานใหญ่ที่สุด” เป็นตัวกำหนดทิศบ้านเสมอ
แต่สมาชิกในบ้านนั้นมีหลายคน บางบ้านอาจมีสมาชิกได้มากถึงสิบๆ คน หรือหากผมไป จัดฮวงจุ้ย
ให้กับบริษัทหรือโรงงานใหญ่ๆนั้นบางทีก็พบว่ามีผู้บริหารในระดับสูงเป็นสิบๆคนเช่นเดียวกัน ความท้าทายหรือคำถามก็คือหากทิศบ้านมีทิศทางเดียวนั้นเราจะทำการจัดฮวงจุ้ยให้เสริมกับ
สมาชิกหลายๆคนที่มีความชอบใน “ทิศทางที่ต่างกัน” ได้อย่างไร

การจัดฮวงจุ้ยบ้านที่ดีนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นมงคลให้กับ
สมาชิกในบ้านได้ด้วย
(ภาพจาก www.bowerhomeinspections.com)

สำหรับในเรื่องนี้ก็เป็น “ศิลปะ” ที่ซินแสแต่ละคนใช้ต่างกัน แต่หลักการที่อาจจะสรุปร่วมได้ก็คือ
เราจะพยายามเลือกทิศบ้านซึ่งถือว่าเป็น “ประธานหรือฮ่องเต้” ของการดูฮวงจุ้ยนั้นให้เสริม
“เจ้าบ้าน” ไว้ก่อน เช่นหากดวงของเจ้าบ้านต้องการเสริม “ธาตุไฟ” (Fire Element) เราก็จะพยายาม
เลือกบ้านหรืออาคารที่หันหน้าทิศใต้ให้ (แต่ทิศใต้นั้นมีหลายทิศย่อยมากในศาสตร์ฮวงจุ้ย
เพื่อให้ได้ทิศย่อยที่ดีที่สุด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับ) แต่หากไม่ได้จริงๆ เราก็จะเลือก ทิศนอน
เป็น ทิศใต้ให้เสริมดวง หรืออาจเลือกตำแหน่งการตั้งเตาไฟหรือตู้เย็นให้เสริม

ภาพแสดงการเปรียบเทียบ “ทิศทาง”
และ “พลังงานธาตุ” แบบแบ่งเป็น 8 ทิศ
(แบบละเอียดจะแบ่งออกได้มากถึง
24 ทิศทาง)

 

เช่นเดียวกันหากเราพบว่าสมาชิกคนไดที่ทิศบ้านไม่ได้เสริมดวง เช่นในบ้านที่หันหน้า
“ทิศเหนือ” รับพลังงาน “ธาตุน้ำ” (Water Element) หากลูกชายเป็นคนที่ชอบ“ธาตุทอง”
(Metal Element) ก็ถือว่าบ้านนั้นไม่เสริมหรืออาจถ่ายเทพลังงานของธาตุที่ชอบออกไปด้วย
ซินแสก็จะเลือกให้เขาหันหัวนอนในทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศธาตุทอง หรือให้ออกแบบ
“ระเบียงห้องนอน” ให้หันหาทิศตะวันตก หรือร่วมไปกับการตกแต่งห้องให้มีพลังงาน
ของธาตุทอง โดยใช้ของที่เป็นโลหะแสตนเลสมันวาว หรือใช้สีขาว เงิน ทอง เพื่อช่วยใน
การเสริมดวงชะตา เวลาที่จะทำการตกแต่ง ซ่อมแซมในห้องก็เลือกฤกษ์ยามที่เป็นวันและ
เวลาธาตุทองเพื่อกระตุ้นให้พลังงานที่ชอบนั้นอบอวลไปทั่วห้อง หรือพูดง่ายๆว่า พอถึง
ห้องนอนของสมาชิกคนไหน เราก็มองห้องๆนั้นเปรียบเสมือนกับเป็น “บ้าน” ของเขานั่นเอง

ทุกๆท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าไม่จำเป็นที่เราต้องเป็นเจ้าบ้านจึงจะได้รับผลดี
จากการจัดฮวงจุ้ย หากท่านได้รับการประเมินฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการ
(
Authentic Feng Shui) อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยใช้ทั้งการประเมินตามศาสตร์
“ฮวงจุ้ย” “ดวงจีน” และ “ฤกษ์ยาม” ที่เหมาะสมแล้วบ้านหลังนั้นๆก็สามารถที่จะ
เป็นมงคล กับสมาชิกคนอื่นๆภายในบ้านได้เช่นเดียวกันครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com