The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ดูฮวงจุ้ยการวางตำแหน่งห้องครัวได้อย่างไร

ในการดูฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัยนั้นในภาพหลักๆจะพูดถึงการเลือกเอาทิศทางที่ดีของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบฮวงจุ้ยเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng Shui Theory) ร่วมกับสภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมทิศทางตามระบบฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) เพื่อให้เสริมดวงชะตา
ของบุคคลตามระบบดวงจีนโป๊ยหยี่ซี้เถียว หรือ ดวงแบบสี่แถว ปี เดือน วัน ยาม (Four Pillars Destiny)
ซึ่งเป็นศาสตร์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับการในระดับโลกแล้ว อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดู
ฮวงจุ้ยในภาพย่อยลงมา เช่น ในห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ หรือ ห้องครัว นั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งตำราฮวงจุ้ย
ในสมัยก่อนนั้นก็มักจะให้ความสำคัญกับการจัดฮวงจุ้ยภายในมากเป็นพิเศษ เพราะสามารถอธิบาย
ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

โดยในภาพย่อยนั้นเอง “ห้องครัว” นั้นได้รับการยอมรับการซินแสชั้นนำหลายๆท่าน ว่าเป็นห้องที่ส่งผล
กับพลังงานโดยรวมของบ้านมาก ด้วยการที่มี “เตาไฟ” ซึ่งทำหน้าที่ส่งพลังงานของ “ธาตุไฟ” ออกมา
ในปริมาณมากและต่อเนื่อง อีกทั้งสมาชิกทุกๆคนในบ้านนั้นยังต้องรับประทานอาหารเพื่อประจุพลังงาน
เข้าร่างกายโดยส่วนใหญ่ก็จากเตาไฟในห้องครัวนั่นเอง ดังนั้นห้องครัวถือว่าเป็นห้องที่เราควรให้ความ
ใส่ใจในการเลือก “ตำแหน่ง” ที่ดีที่เป็นมงคลแก่ฮวงจุ้ยของบ้านเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการเลือกตำแหน่งของห้องครัวตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ (Authentic Feng Shui) นั้นมี
การพิจารณาได้หลายรูปแบบ แต่หลักการในเบื้องต้นที่ท่านเจ้าของบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เองนั้น
ผมจะขอยกหลักการของการใช้ “ผังหลังฟ้า” (Later Heaven) ซึ่งถือว่าเป็น “ผังแม่บท” ของการจัด
ฮวงจุ้ยในระบบ “ซำง้วน” (San Yuan) ที่มีการเริ่มพัฒนามาตั้งแต่สมัยกษัตริย์ฝูซี ในสมัย 3 กษัตริย์ 5 ราชา
(ซานหวงอู่ตี้ เมื่อ 2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) จนกระทั่งมาสมบูรณ์ในสมัยกษัตริย์ โจว เหวิน หวัง แห่ง
ราชวงศ์โจว (King Wen of the Zhou Dynasty ในช่วง 1152 – 1056 ปีก่อนก่อนคริสต์ศักราช)
ซึ่งทั้งสองพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์คนสำคัญของประวัติศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย

 

ภาพกษัตริย์ฝูซี และ ผังหลังฟ้า (Later Heaven)
ซึ่งถือเป็นผังแม่บทของศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบซำง้วน (San Yuan)โดยหากเราดูจากผังนี้โดยสรุปจะพบว่าทิศทางที่ดีในการวางห้องครัวนั้นได้แก่

1. ทิศใต้ หากวางห้องครัวในทิศนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความสุขความยินดี ประสบความสำเร็จ
ในการศึกษา เล่าเรียน การงาน โดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงสาวในบ้านจะฉลาดหลักแหลม สวยงาม
โดดเด่นในสังคม

2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หากวางห้องครัวในทิศนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านมีสุขภาพดี รู้จักออม
รู้จักสะสมทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชายหนุ่มในบ้านจะเล่าเรียนเก่ง ฉลาด เป็นคนดี
ผู้ใหญ่รักใคร่

3. ทิศตะวันออก หากวางห้องครัวในทิศนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รักใคร่กัน
ไม่ค่อยขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชายใหญ่ในบ้านจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีคนรักใคร่
พูดจาถูกอกถูกใจคน

4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกในบ้านจะศึกษาเล่าเรียนเก่ง โดดเด่น
ในเรื่องศิลปวิทยาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงใหญ่ภายในบ้านจะมีเสน่ห์
มารยาทงดงาม แสดงออกเก่ง
ตำแหน่งห้องครัวที่ดี ช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับสมาชิกทุกๆ คนในครอบครัวได้


ส่วนทิศทางที่ไม่เป็นมงคลของการวางตำแหน่งห้องครัวได้แก่

1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกภายในบ้านอาจมีโอกาสเจ็บป่วยที่ศรีษะ
กระดูกได้ ปวดหัวง่าย โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชายใหญ่ภายในบ้านอาจจะรับผลได้ง่ายกว่าคนอื่น
หากต้องการปรับปรุงให้ตกแต่งห้องครัวให้เป็นสี เหลือง ส้ม น้ำตาม หรือ ครีม

2. ทิศตะวันตก หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกภายในบ้านมีโอกาสจะเจ็บป่วยที่ปาก ฟัน เล็บ ได้ง่าย
โดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงสาวภายในบ้าน หากต้องการปรับปรุงให้ตกแต่งห้องครัวให้เป็นสี เหลือง ส้ม
น้ำตาม หรือ ครีม

3. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกภายในบ้านมีโอกาสเก็บตัวหรือประหยัด
มากจนเกินเหตุ อาจทำให้ไม่เจริญอาหาร โดยเฉพาะสมาชิกสาวใหญ่ภายในบ้าน หากต้องการปรับปรุง
ให้ตกแต่งห้องครัวให้เป็นสี ขาว เงิน ทอง หรือ ใช้ของที่เป็นโลหะแสตนเลสตกแต่งเยอะๆ

4. ทิศเหนือ หากวางห้องครัวในทิศนี้ อาจทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ราบรื่น มีโอกาสทะเลาะเบาะแว้ง
กันได้ โดยเฉพาะสมาชิกชายหนุ่มภายในบ้าน หากต้องการปรับปรุงให้ใช้สี เขียวอ่อน เขียวแก่ น้ำตาลอ่อนๆ
หรือวางต้นไม้เยอะๆทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการเลือกตำแหน่งของห้องครัวตามระบบของการใช้
“ผังหลังฟ้า” อย่างไรก็ตามหากห้องครัวของท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อ่านว่าเป็นมงคลตามผัง
หลังฟ้านั้นไม่ต้องกังวลใจครับ เพราะในหลักวิชาการฮวงจุ้ยในขั้นสูงต่อไปนั้น ทั้งในระบบวิชา
ดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) หรือ ฮวงจุ้ย 64 ข่วย (Xuan Kong Da Gua) จะพบว่าในทุกๆทิศ
ใหญ่ทุกทิศจะมีทิศย่อยที่ดีเสมอ เช่นเดียวกันแม้ว่าห้องครัววางในทิศใหญ่ของผังหลังฟ้าที่ดี
ก็อาจจะไปเจอทิศย่อยที่ไม่ดีในหลักวิชาชั้นสูงได้ ดังนั้นซินแสที่มีประสบการณ์ก็จะมีวิธี เลือก
ช่องย่อยของทิศที่ดีตามหลักวิชาการขั้นสูงอย่างละเอียด ร่วมไปกับการเลือกตำแหน่งของเตาไฟ
ตู้เย็น และ อ่างล้างจานที่ดี เพื่อทำให้ห้องครัวของท่านนั้นมีฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลให้ได้มากที่สุดครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com