The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ดูฮวงจุ้ยการวางตำแหน่งห้องครัวได้อย่างไร

ในการดูฮวงจุ้ยบ้านพักอาศัยนั้นในภาพหลักๆจะพูดถึงการเลือกเอาทิศทางที่ดีของบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตามระบบฮวงจุ้ยเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng Shui Theory) ร่วมกับสภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมทิศทางตามระบบฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) เพื่อให้เสริมดวงชะตา
ของบุคคลตามระบบดวงจีนโป๊ยหยี่ซี้เถียว หรือ ดวงแบบสี่แถว ปี เดือน วัน ยาม (Four Pillars Destiny)
ซึ่งเป็นศาสตร์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับการในระดับโลกแล้ว อย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการดู
ฮวงจุ้ยในภาพย่อยลงมา เช่น ในห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ หรือ ห้องครัว นั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำความเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งตำราฮวงจุ้ย
ในสมัยก่อนนั้นก็มักจะให้ความสำคัญกับการจัดฮวงจุ้ยภายในมากเป็นพิเศษ เพราะสามารถอธิบาย
ให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

โดยในภาพย่อยนั้นเอง “ห้องครัว” นั้นได้รับการยอมรับการซินแสชั้นนำหลายๆท่าน ว่าเป็นห้องที่ส่งผล
กับพลังงานโดยรวมของบ้านมาก ด้วยการที่มี “เตาไฟ” ซึ่งทำหน้าที่ส่งพลังงานของ “ธาตุไฟ” ออกมา
ในปริมาณมากและต่อเนื่อง อีกทั้งสมาชิกทุกๆคนในบ้านนั้นยังต้องรับประทานอาหารเพื่อประจุพลังงาน
เข้าร่างกายโดยส่วนใหญ่ก็จากเตาไฟในห้องครัวนั่นเอง ดังนั้นห้องครัวถือว่าเป็นห้องที่เราควรให้ความ
ใส่ใจในการเลือก “ตำแหน่ง” ที่ดีที่เป็นมงคลแก่ฮวงจุ้ยของบ้านเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการเลือกตำแหน่งของห้องครัวตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ (Authentic Feng Shui) นั้นมี
การพิจารณาได้หลายรูปแบบ แต่หลักการในเบื้องต้นที่ท่านเจ้าของบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เองนั้น
ผมจะขอยกหลักการของการใช้ “ผังหลังฟ้า” (Later Heaven) ซึ่งถือว่าเป็น “ผังแม่บท” ของการจัด
ฮวงจุ้ยในระบบ “ซำง้วน” (San Yuan) ที่มีการเริ่มพัฒนามาตั้งแต่สมัยกษัตริย์ฝูซี ในสมัย 3 กษัตริย์ 5 ราชา
(ซานหวงอู่ตี้ เมื่อ 2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช) จนกระทั่งมาสมบูรณ์ในสมัยกษัตริย์ โจว เหวิน หวัง แห่ง
ราชวงศ์โจว (King Wen of the Zhou Dynasty ในช่วง 1152 – 1056 ปีก่อนก่อนคริสต์ศักราช)
ซึ่งทั้งสองพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์คนสำคัญของประวัติศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย

 

ภาพกษัตริย์ฝูซี และ ผังหลังฟ้า (Later Heaven)
ซึ่งถือเป็นผังแม่บทของศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบซำง้วน (San Yuan)โดยหากเราดูจากผังนี้โดยสรุปจะพบว่าทิศทางที่ดีในการวางห้องครัวนั้นได้แก่

1. ทิศใต้ หากวางห้องครัวในทิศนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความสุขความยินดี ประสบความสำเร็จ
ในการศึกษา เล่าเรียน การงาน โดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงสาวในบ้านจะฉลาดหลักแหลม สวยงาม
โดดเด่นในสังคม

2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หากวางห้องครัวในทิศนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านมีสุขภาพดี รู้จักออม
รู้จักสะสมทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชายหนุ่มในบ้านจะเล่าเรียนเก่ง ฉลาด เป็นคนดี
ผู้ใหญ่รักใคร่

3. ทิศตะวันออก หากวางห้องครัวในทิศนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รักใคร่กัน
ไม่ค่อยขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้ง โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชายใหญ่ในบ้านจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีคนรักใคร่
พูดจาถูกอกถูกใจคน

4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกในบ้านจะศึกษาเล่าเรียนเก่ง โดดเด่น
ในเรื่องศิลปวิทยาการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงใหญ่ภายในบ้านจะมีเสน่ห์
มารยาทงดงาม แสดงออกเก่ง
ตำแหน่งห้องครัวที่ดี ช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับสมาชิกทุกๆ คนในครอบครัวได้


ส่วนทิศทางที่ไม่เป็นมงคลของการวางตำแหน่งห้องครัวได้แก่

1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกภายในบ้านอาจมีโอกาสเจ็บป่วยที่ศรีษะ
กระดูกได้ ปวดหัวง่าย โดยเฉพาะสมาชิกผู้ชายใหญ่ภายในบ้านอาจจะรับผลได้ง่ายกว่าคนอื่น
หากต้องการปรับปรุงให้ตกแต่งห้องครัวให้เป็นสี เหลือง ส้ม น้ำตาม หรือ ครีม

2. ทิศตะวันตก หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกภายในบ้านมีโอกาสจะเจ็บป่วยที่ปาก ฟัน เล็บ ได้ง่าย
โดยเฉพาะสมาชิกผู้หญิงสาวภายในบ้าน หากต้องการปรับปรุงให้ตกแต่งห้องครัวให้เป็นสี เหลือง ส้ม
น้ำตาม หรือ ครีม

3. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หากวางห้องครัวในทิศนี้สมาชิกภายในบ้านมีโอกาสเก็บตัวหรือประหยัด
มากจนเกินเหตุ อาจทำให้ไม่เจริญอาหาร โดยเฉพาะสมาชิกสาวใหญ่ภายในบ้าน หากต้องการปรับปรุง
ให้ตกแต่งห้องครัวให้เป็นสี ขาว เงิน ทอง หรือ ใช้ของที่เป็นโลหะแสตนเลสตกแต่งเยอะๆ

4. ทิศเหนือ หากวางห้องครัวในทิศนี้ อาจทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ราบรื่น มีโอกาสทะเลาะเบาะแว้ง
กันได้ โดยเฉพาะสมาชิกชายหนุ่มภายในบ้าน หากต้องการปรับปรุงให้ใช้สี เขียวอ่อน เขียวแก่ น้ำตาลอ่อนๆ
หรือวางต้นไม้เยอะๆทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการเลือกตำแหน่งของห้องครัวตามระบบของการใช้
“ผังหลังฟ้า” อย่างไรก็ตามหากห้องครัวของท่านไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่อ่านว่าเป็นมงคลตามผัง
หลังฟ้านั้นไม่ต้องกังวลใจครับ เพราะในหลักวิชาการฮวงจุ้ยในขั้นสูงต่อไปนั้น ทั้งในระบบวิชา
ดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) หรือ ฮวงจุ้ย 64 ข่วย (Xuan Kong Da Gua) จะพบว่าในทุกๆทิศ
ใหญ่ทุกทิศจะมีทิศย่อยที่ดีเสมอ เช่นเดียวกันแม้ว่าห้องครัววางในทิศใหญ่ของผังหลังฟ้าที่ดี
ก็อาจจะไปเจอทิศย่อยที่ไม่ดีในหลักวิชาชั้นสูงได้ ดังนั้นซินแสที่มีประสบการณ์ก็จะมีวิธี เลือก
ช่องย่อยของทิศที่ดีตามหลักวิชาการขั้นสูงอย่างละเอียด ร่วมไปกับการเลือกตำแหน่งของเตาไฟ
ตู้เย็น และ อ่างล้างจานที่ดี เพื่อทำให้ห้องครัวของท่านนั้นมีฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลให้ได้มากที่สุดครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com