The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

เมื่อไรถึงควรปรับปรุงฮวงจุ้ยดี (ตอนที่ 2)

 

สำหรับในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าปัจจัยอื่นๆที่เราควรจะพิจารณาในการปรับฮวงจุ้ยนั้นได้แก่อะไรบ้าง
นอกจากเรื่องของการย้ายเข้าไปอยู่ที่สถานที่แห่งใหม่ที่ได้กล่าวไปเมื่อบทความที่แล้วไปเรียบร้อยแล้ว

2. หากสภาพของสถานที่นั้นๆไม่สวยงาม เสื่อมโทรม นั่นแสดงว่าสถานที่นั้นได้ผ่านการใช้งาน
มานานในระดับหนึ่งแล้ว โดยรวมถึงสถานที่ที่ท่านได้เคยปรับแต่งฮวงจุ้ยแล้วหรือแม้แต่สถานที่ที่ยัง
ไม่เคยปรับแต่งฮวงจุ้ยก็ตาม นั่นก็เพราะเมื่อท่านได้ใช้งานฮวงจุ้ยในสถานที่นั้นไปสักพักหนึ่งจะมี
ปัจจัยอยู่สองอย่างที่ทำให้ความเป็นมงคลน้อยลง อย่างแรกคือเรื่องของคุณภาพของพลังปราณ
นั่นคือเมื่อชัยภูมิสิ่งแวดล้อมของตัวอาคารเริ่มเสื่อมโทรม ก็อาจทำให้เกิดผลเสียในทางฮวงจุ้ยตามม
าเช่น เฉลียงหน้าประตูบ้านร้าว ก็ทำให้สะสมพลังของโชคลาภไม่อยู่ ลาดจอดรถแตกร้าวหากอ่านว่า
อยู่ในมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะเสียหาย หรือมุมบ้านที่มีความเสียหายไม่สวยงามก็สามารถ
อ่านได้ว่าจะส่งผลกระทบกับบุคคลหรือสมาชิก คนใดภายในบ้านของท่าน


บ้านที่ไม่สวยงามในบางมุม ก็อาจส่งผลกับสมาชิกในครอบครัวได้เช่นเดียวกัน

อย่างที่สองคือเรื่องของการรับพลังที่ดีประจำยุค เพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยซินแสมีความเชื่อว่าไม่มีทิศทาง
ใดที่ดีอยู่ตลอดเวลา ในทางกลับกันก็ไม่มีทิศทางใดที่เสื่อมอยู่ตลอดเวลา เราจึงสามารถเห็นจากกรณี
ศึกษาจริงได้ว่า ในหลายๆทำเลค้าขายก็จะมีทั้งดีและร้ายสลับกันไปอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเพราะ ทิศทางที่ดี
และเป็นมงคลต่อธุรกิจแต่ละประเภทนั้นจะมาในทิศทางที่ต่างกัน ซึ่งการเปลี่ยนยุคตามศาสตร์ฮวงจุ้ยใน
ครั้งล่าสุดนั้นอยู่ที่ปี พศ.2547 ซึ่งก็คงมีหลายสถานที่ที่ได้ทำการใช้สอยพื้นที่มาก่อนหน้านั้นแล้วยังไม่ได้ทำ
การประเมินคุณภาพของฮวงจุ้ยมาอีกเลย จึงสามารถเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะช่วยบอกได้ว่าเหตุใด
กิจการของเราถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีหลังจากช่วงปีนั้นๆ เช่น ในบางกิจการ
หันหน้าในทิศนั้นๆก็อาจเป็นทิศดีในยุคก่อนปี พศ.2547 แต่ก็อาจจะกลายเป็นทิศไม่ดีในยุคหลังปี
พศ.2547 (ยุคที่ 8 ของการจัดฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน Xuan Kong Flying Star) ก็อาจจะเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้เราพบว่ากิจการของเราไม่ดีเหมือนในช่วงก่อน

3. หากสถานที่นั้นๆต้องมีการเปลี่ยนรูปทรง รูปร่าง ของตัวเอง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ต้องการปรับปรุง เช่น การต่อเติมห้องครัว หรือห้องนอน ของบ้านพักอาศัย
การต่อเติมขยายส่วนผลิตหรือส่วนสำนักงานของโรงงาน การกั้นห้องเป็นสัดส่วนใหม่ของพื้นที่ในสำนักงาน
หรือ หากมอกในมุมมองของการเตรียมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเปล่าก็เช่นเดียวกันครับ เพราะเมื่อสถานที่
นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงรูปร่าง ก็จะทำให้การลักษณะของการสะสมพลังนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากๆ เช่นทำการต่อเติมเกินพื้นที่ 1 ใน 3 ของอาคาร หรือ การเปลี่ยนแปลงห้องครัว
ซึ่งเป็นห้องที่สะสมพลังงานของธาตุไฟมากที่สุดของอาคาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงห้องหรือตำแหน่งนั่งของ
เจ้าของหรือผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานหรือโรงงานเหล่านี้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
ฮวงจุ้ย การปรับฮวงจุ้ยเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาคารจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ


หากมีการต่อเติม ซ่อมแซม ใหญ่ๆภายในบ้าน ก็อาจจะทำให้ “ฮวงจุ้ยเปลี่ยน” ได้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามหลายๆท่านก็อาจจะละเลยในกรณีที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนเพราะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมหรือชัยภูมิภายนอกนั้นไม่มีผลกับฮวงจุ้ยบ้านของเรา แต่ความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แท้จริงแล้วหากการเปลี่ยนแปลงภายนอกนั้นมีเยอะในระดับหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นอาจมีผลกระทบ
กับคุณภาพฮวงจุ้ยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยซ้ำ ผมขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงชัยภูมิภายนอก
ที่กระทบกับสิ่งปลูกสร้างของเราแน่ๆ เช่น การตัดถนนสายใหม่ที่เป็นสายใหญ่ การสร้างสนามบินแห่งใหม่
การสร้างแนวรถไฟฟ้าไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน การสร้างสะพานข้ามแยกของรถยนต์หรือสะพานลอยคนข้าม
หากท่านสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ (ง่ายๆก็คือมองเห็นได้จากตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง)
ท่านก็สามารถรับคำแนะนำในการปรับฮวงจุ้ยบ้านจากซินแสที่มีประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันครับ
หากมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เช่นถนนสายใหญ่ ถนนวงแหวน ผ่านทำเลแถวที่พักอาศัย
สำนักงาน หรือโรงงานของท่าน ก็แน่ใจได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮวงจุ้ยเช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่ได้มีแผนในการปรับปรุงฮวงจุ้ยในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านสังเกตว่าภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงหรือสภาพแวดล้อมของที่พักของท่าน หากท่านยังไม่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ส่งผล
เสียกับสมาชิกภายในครอบครัวหรือธุรกิจของท่าน เช่น ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดี ไม่ค่อยได้รับความ
สำเร็จตามที่หวังไว้ หรือ ธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร นั่นก็แปลว่าท่านยังไม่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถาพแวดล้อมในครั้งนั้น แต่หากท่านรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
ในครับครัวหรือธุรกิจ ก็แนะนำให้ท่านรับการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพของฮวงจุ้ยครับ

 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com