The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

เมื่อไรถึงควรปรับปรุงฮวงจุ้ยดี (ตอนที่ 2)

 

สำหรับในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าปัจจัยอื่นๆที่เราควรจะพิจารณาในการปรับฮวงจุ้ยนั้นได้แก่อะไรบ้าง
นอกจากเรื่องของการย้ายเข้าไปอยู่ที่สถานที่แห่งใหม่ที่ได้กล่าวไปเมื่อบทความที่แล้วไปเรียบร้อยแล้ว

2. หากสภาพของสถานที่นั้นๆไม่สวยงาม เสื่อมโทรม นั่นแสดงว่าสถานที่นั้นได้ผ่านการใช้งาน
มานานในระดับหนึ่งแล้ว โดยรวมถึงสถานที่ที่ท่านได้เคยปรับแต่งฮวงจุ้ยแล้วหรือแม้แต่สถานที่ที่ยัง
ไม่เคยปรับแต่งฮวงจุ้ยก็ตาม นั่นก็เพราะเมื่อท่านได้ใช้งานฮวงจุ้ยในสถานที่นั้นไปสักพักหนึ่งจะมี
ปัจจัยอยู่สองอย่างที่ทำให้ความเป็นมงคลน้อยลง อย่างแรกคือเรื่องของคุณภาพของพลังปราณ
นั่นคือเมื่อชัยภูมิสิ่งแวดล้อมของตัวอาคารเริ่มเสื่อมโทรม ก็อาจทำให้เกิดผลเสียในทางฮวงจุ้ยตามม
าเช่น เฉลียงหน้าประตูบ้านร้าว ก็ทำให้สะสมพลังของโชคลาภไม่อยู่ ลาดจอดรถแตกร้าวหากอ่านว่า
อยู่ในมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องใดเรื่องนั้นก็จะเสียหาย หรือมุมบ้านที่มีความเสียหายไม่สวยงามก็สามารถ
อ่านได้ว่าจะส่งผลกระทบกับบุคคลหรือสมาชิก คนใดภายในบ้านของท่าน


บ้านที่ไม่สวยงามในบางมุม ก็อาจส่งผลกับสมาชิกในครอบครัวได้เช่นเดียวกัน

อย่างที่สองคือเรื่องของการรับพลังที่ดีประจำยุค เพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยซินแสมีความเชื่อว่าไม่มีทิศทาง
ใดที่ดีอยู่ตลอดเวลา ในทางกลับกันก็ไม่มีทิศทางใดที่เสื่อมอยู่ตลอดเวลา เราจึงสามารถเห็นจากกรณี
ศึกษาจริงได้ว่า ในหลายๆทำเลค้าขายก็จะมีทั้งดีและร้ายสลับกันไปอยู่เสมอ นั่นก็เป็นเพราะ ทิศทางที่ดี
และเป็นมงคลต่อธุรกิจแต่ละประเภทนั้นจะมาในทิศทางที่ต่างกัน ซึ่งการเปลี่ยนยุคตามศาสตร์ฮวงจุ้ยใน
ครั้งล่าสุดนั้นอยู่ที่ปี พศ.2547 ซึ่งก็คงมีหลายสถานที่ที่ได้ทำการใช้สอยพื้นที่มาก่อนหน้านั้นแล้วยังไม่ได้ทำ
การประเมินคุณภาพของฮวงจุ้ยมาอีกเลย จึงสามารถเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะช่วยบอกได้ว่าเหตุใด
กิจการของเราถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีหลังจากช่วงปีนั้นๆ เช่น ในบางกิจการ
หันหน้าในทิศนั้นๆก็อาจเป็นทิศดีในยุคก่อนปี พศ.2547 แต่ก็อาจจะกลายเป็นทิศไม่ดีในยุคหลังปี
พศ.2547 (ยุคที่ 8 ของการจัดฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน Xuan Kong Flying Star) ก็อาจจะเป็นส่วน
หนึ่งที่ทำให้เราพบว่ากิจการของเราไม่ดีเหมือนในช่วงก่อน

3. หากสถานที่นั้นๆต้องมีการเปลี่ยนรูปทรง รูปร่าง ของตัวเอง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ต้องการปรับปรุง เช่น การต่อเติมห้องครัว หรือห้องนอน ของบ้านพักอาศัย
การต่อเติมขยายส่วนผลิตหรือส่วนสำนักงานของโรงงาน การกั้นห้องเป็นสัดส่วนใหม่ของพื้นที่ในสำนักงาน
หรือ หากมอกในมุมมองของการเตรียมก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเปล่าก็เช่นเดียวกันครับ เพราะเมื่อสถานที่
นั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงรูปร่าง ก็จะทำให้การลักษณะของการสะสมพลังนั้นเปลี่ยนแปลงไป
ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากๆ เช่นทำการต่อเติมเกินพื้นที่ 1 ใน 3 ของอาคาร หรือ การเปลี่ยนแปลงห้องครัว
ซึ่งเป็นห้องที่สะสมพลังงานของธาตุไฟมากที่สุดของอาคาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงห้องหรือตำแหน่งนั่งของ
เจ้าของหรือผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานหรือโรงงานเหล่านี้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ
ฮวงจุ้ย การปรับฮวงจุ้ยเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาคารจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ


หากมีการต่อเติม ซ่อมแซม ใหญ่ๆภายในบ้าน ก็อาจจะทำให้ “ฮวงจุ้ยเปลี่ยน” ได้เช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามหลายๆท่านก็อาจจะละเลยในกรณีที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเปลี่ยนเพราะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมหรือชัยภูมิภายนอกนั้นไม่มีผลกับฮวงจุ้ยบ้านของเรา แต่ความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แท้จริงแล้วหากการเปลี่ยนแปลงภายนอกนั้นมีเยอะในระดับหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นอาจมีผลกระทบ
กับคุณภาพฮวงจุ้ยมากกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยซ้ำ ผมขอยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงชัยภูมิภายนอก
ที่กระทบกับสิ่งปลูกสร้างของเราแน่ๆ เช่น การตัดถนนสายใหม่ที่เป็นสายใหญ่ การสร้างสนามบินแห่งใหม่
การสร้างแนวรถไฟฟ้าไม่ว่าบนดินหรือใต้ดิน การสร้างสะพานข้ามแยกของรถยนต์หรือสะพานลอยคนข้าม
หากท่านสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ (ง่ายๆก็คือมองเห็นได้จากตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง)
ท่านก็สามารถรับคำแนะนำในการปรับฮวงจุ้ยบ้านจากซินแสที่มีประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันครับ
หากมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เช่นถนนสายใหญ่ ถนนวงแหวน ผ่านทำเลแถวที่พักอาศัย
สำนักงาน หรือโรงงานของท่าน ก็แน่ใจได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของฮวงจุ้ยเช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่ได้มีแผนในการปรับปรุงฮวงจุ้ยในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านสังเกตว่าภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงหรือสภาพแวดล้อมของที่พักของท่าน หากท่านยังไม่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้ส่งผล
เสียกับสมาชิกภายในครอบครัวหรือธุรกิจของท่าน เช่น ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ดี ไม่ค่อยได้รับความ
สำเร็จตามที่หวังไว้ หรือ ธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร นั่นก็แปลว่าท่านยังไม่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสถาพแวดล้อมในครั้งนั้น แต่หากท่านรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสมาชิก
ในครับครัวหรือธุรกิจ ก็แนะนำให้ท่านรับการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพของฮวงจุ้ยครับ

 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com