The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 


ลดร้ายทิศทางที่ไม่ดีสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยในปี 52

บทความที่แล้วเราได้ทราบเรื่องทิศทางที่ดีและการเสริมทิศดีสำหรับปี 52 ไปแล้วนะครับ สำหรับในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงทิศทางที่ไม่ดีสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยและวิธีการตกแต่งบ้านของเราเพื่อลดร้ายในปี 52 นี้นะครับ เวลาที่เราได้ยินคำว่าทิศร้ายในทางฮวงจุ้ยนี้ ไม่ได้แปลว่าทิศทางนั้นจะต้องทำให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเราแน่ๆนะครับ สิ่งที่ไม่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพลังงานหรือวิญญาณหรือ Spirit นั้น สัมพันธ์กันกับพื้นที่หรือร่างกาย หรือ Body ของชัยภูมินั้นๆ ดังนั้นหากเราสามารถจะหลีกเลี่ยงในการวางของที่จะทำให้พลังงานที่ร้ายสัมพันธ์กันกับชัยภูมินั้นๆ ก็จะไม่ทำให้เกิดผลร้ายสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยครับ และหากเรายิ่งสามารถตกแต่งพื้นที่ต่างๆของห้องหรือบ้านของเราให้ ลดทอนพลังงานที่ไม่ดีได้ ก็จะยิ่งทำให้เป็นการแน่ใจได้ว่าไม่มีทางเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับสมาชิกในบ้านของเราแน่นอน โดยทิศทางที่ไม่ดีและวิธีตกแต่งเพื่อลดร้ายต่างๆมีดังนี้ครับ

1. ทิศของการเสียทรัพย์ แตกแยก ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน ทิศตะวันออก ไม่จำเป็นเสมอไปที่ทิศตะวันออกจะต้องเป็นทิศทางที่ดีนะครับ เพราะในปี 52 นี้ทิศตะวันออกนั้นมีพลังงานที่เป็นธาตุทอง (Metal element) ชนิดที่เป็นธาตุทองที่อ่านว่าอยู่ในด้านไม่ดี จึงเป็นที่มาของการเสียทรัพย์และแตกแยก หรือ โดนผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าทำให้ลำบาก ดังนั้นการตกแต่งในทิศทางนี้จะใช้หลักการถ่ายเทพลังงานธาตุทองออกไปให้ชัยภูมิที่เป็นธาตุน้ำ (Water element) โดยท่านสามารถตกแต่งห้องโดยใช้โทนสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หรือ ของตกแต่งที่มีลักษณะโปร่งใส หรือ โปร่งแสง หรือ การตั้งน้ำนิ่งในมุมนี้ เพราะถือว่าเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเป็นธาตุน้ำครับ โดยท่านไม่ควรตกแต่ง ต่อเติม หรือ ซ่อมแซมบ้านในทิศทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นนะครับ

1

ภาพแสดงสิ่งของและการตกแต่งห้องที่แสดงความเป็นธาตุน้ำ ช่วยลดร้ายของทิศตะวันออกได้ครับ

2. ทิศของการทะเลาะเบาะแว้ง มีคดีความ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับในปี 52 นี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีพลังงานในรูปแบบของธาตุไม้ (Wood element) ชนิดที่เป็นเหมือกับต้นไม้ที่กำลังพยายามโตขึ้นเหนือพื้นดิน ที่ลำต้นนั้นจะต้องเสียดทานกับผิวดินตลอดเวลา ซึ่งเราจะถือว่าเป็นธาตุไม้ที่อ่านเป็นด้านลบ พลังงานชนิดนี้แม้ว่ามักจะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ แต่มักจะได้มาพร้อมกับการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้า คู่ค้า เพื่อนรวมงาน เจ้านาย หรือ แม้กระทั่งกับสมาชิกภายในครอบครัว และสามารถจะทำให้มีผลเสียถึงขั้นมีคดีความได้เช่นเดียวกัน เราสามารถที่จะจัดฮวงจุ้ยเพื่อลดร้ายของมุมนี้ได้ โดยการจัดให้พลังงานธาตุไม้ที่ไม่ดีนี้ ถ่ายเทออกไปให้สิ่งของตกแต่งที่เป็นธาตุไฟ (Fire element) เช่น โคมไฟสีแดง ของตกแต่งที่ทำจากพลาสติกสีแดง ทรงสูง หรือ ของตกแต่งบ้านที่มีสีแดง ชมพู หรือ ม่วง ที่มีรูปทรงสูงๆ หรือ การตกแต่งห้องหรือมุมบ้านในทิศตะวันออกเฉียงเหนือให้มีโทนสีออกแดง ชมพู และ ม่วง ครับ

2

ภาพแสดงสิ่งของและการตกแต่งที่มีความเป็นธาตุไฟ ใช้ในการลดร้ายของทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ครับ

3. ทิศของความเครียด กดดัน เจ็บป่วย ทิศตะวันตก สำหรับในปี 52 นี้ทิศตะวันตกจะมีพลังงานชนิดที่เป็นธาตุดิน (Earth element) ชนิดที่เหมือนกับเป็นแผ่นดินที่แตกระแหงเข้ามาสะสมตัวนะครับ ซึ่งจะมองว่าเป็นธาตุดินที่ไม่ดี หากอยู่อาศัยในมุมนี้หรือมีประตู หน้าต่าง เครื่องปรับอากาศในมุมนี้ สามารถทำให้เกิดความเครียด กดดัน จนกระทั่งเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาได้ครับ โดยเราสามารถปรับแก้ได้โดยการตกแต่งด้วยสิ่งของที่เป็นธาตุทอง (Metal element) เช่น ของตกแต่งที่ทำจากโลหะแสตนเลส สีเงินหรือสีทอง ที่มีรูปทรงกลม ผิวมันวาว หรือ ตกแต่งให้ห้องหรือเครื่องใช้ในมุมทิศตะวันตก โดยของตกแต่งที่มีสีขาว เงิน ทอง เป็นหลักครับ เพราะพลังงานที่ไม่ดีของธาตุดิน จะถ่ายเทออกมาให้กับสิ่งของที่เป็นธาตุทองครับ

4. ทิศของความเสียหายทางการเงิน และอุบัติเหตุ ทิศเหนือ เช่นเดียวกับทิศตะวันออกนะครับ ทิศเหนือเองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทิศทางที่ดีเสมอไปครับ สำหรับในปีนี้ทิศเหนือนั้นมีพลังงานชนิดธาตุดิน (Earth element) โดยเป็นดินชนิดดินระเบิด ดินภูเขาไฟครับ ซึ่งมองว่าเป็นดินชนิดที่ไม่ดี หากท่านนั่งหรือนอน หรือมีประตู เครื่องปรับอากาศอยู่ในทิศทางนี้ จะเป็นที่มาที่ทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องการเงิน เช่น การลงทุนที่ไม่ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การซื้อของตอนราคาแพง ขายของตอนราคาถูก หากท่านมีการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม โดยที่ไม่ดูฤกษ์ที่เข้ากับอาคารของท่าน อาจจะเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันครับ เราสามารถลดร้ายของทิศเหนือในปี 52 ได้โดยการตั้งสิ่งของที่เป็นโลหะแสตนเลส สีเงินหรือสีทอง ที่มีรูปทรงกลม ผิวมันวาว ในทิศเหนือ เช่นเดียวกับที่ตกแต่งในทิศตะวันตกนะครับ

3

4

 

ท้าย สุดนี้ผมขอสรุปทิศทางที่ไม่ดีให้ไว้ตามภาพด้านบนนี้นะครับ หากท่านสามารถจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมทิศทางที่ดีตามเนื้อหาของฉบับที่แล้วมา ประยุกต์ร่วมกับการจัดฮวงจุ้ยเพื่อลดทิศไม่ดีได้แล้ว จะทำให้ภาพรวมของปี 52 นี้ เป็นปีที่ดีสำหรับท่านได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งการจัดฮวงจุ้ยที่ได้ผลที่ดีที่สุดนั้น ท่านจำเป็นต้องจัดฮวงจุ้ยประจำยุค 8 ปี พศ. 2547-2567 ให้เสริมกับดวงชะตาของท่านและสมาชิกในบ้านตามระบบการอ่านของดวงจีน ร่วมไปกับการใช้ฤกษ์ยามที่เหมาะสมกับบ้านและดวงชะตาของท่านครับ โดยท่านจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์นะครับ

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com