The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 

 

ถอดรหัสทิศดีปี 52: ทิศแห่งความสุขและความยินดี

สำหรับในบทความนี้ผมจะขอกล่างถึงทิศทางที่ดีเป็นอันดับสองในปี 52 นี้ครับ โดยจะเป็นทิศทางของพลังงานในเรื่อง ความสุข ความยินดี ความสวยงาม การเฉลิมฉลอง ความมีชื่อเสียง  แอบแฝงอยู่ครับ โดยจะอยู่ในทิศกึ่งกลางบ้านหรือกึ่งกลางของห้องต่างๆของเรานั่นเองครับ โดยในทิศทางดังกล่าวนั้น จะมีพลังงานของ ธาตุไฟ” (Fire Element) สะสมตัวอยู่ครับ ในทางฮวงจุ้ยนั้นเราเรียกพลังงานชนิดดังกล่าวว่า ข่วยลี้” (Li Gua) หรือ พลังงานดาว 9 สำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star)

1

ภาพแสดงพลังงานดาว 9 หรือ ข่วยลี้ (Li Gua) ซึ่งเป็นพลังงานธาตุไฟ มีการกระจายออกตลอดเวลา

แสดงถึงความมีชื่อเสียง ความยินดี ความกระจ่าง (ภาพจาก www.freefoto.com และ gotoknow.org)

ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นยุคที่ 8 (8th Period) ในช่วงปี พศ.2547-2567 ดังนั้น เราจึงถือว่าพลังงานดาว 9 เป็นพลังงานที่ดีเป็นลำดับสอง รองมาจากพลังงานดาว 8 เพราะถือว่าเป็นพลังงานในยุคถัดไป หากเราสามารถจะจัดบ้านให้รับและกระตุ้นพลังงานดาว 9 ได้ ก็จะทำให้สมาชิกภายในครอบครัวของท่านได้รับมงคลมากขึ้นไปอีกครับ โดยพลังงานดาว 9 นั้น จะให้ผลดีในเรื่องของ การเพิ่มขึ้นของความสุขภายในครอบครัว มีเรื่องยินดีให้เฉลิมฉลองอยูเสมอๆ หากในบ้านมีคนที่ใกล้จะเรียนจบ หรือมีแนวโน้มจะแต่งงาน จะมีลูก การกระตุ้นในทิศนี้ก็จะเสริมให้เกิดความยินดีในเรื่องที่ต้องการได้ดี หรือหากมีความต้องการให้มีชื่อเสียงในด้านดีในแวดวงสังคมและการงานของเรา นั้น การกระตุ้นในทิศนี้ก็สารถจะสร้างชื่อเสียงได้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากท่านต้องการความกระจ่างในการแก้ไขปัญหาต่างๆภายในบ้าน การกระตุ้นในทิศกึ่งกลางของบ้านท่าน ก็สามารถช่วยให้ท่านพบทางออกของปัญหาต่างๆได้เช่นเดียวกันครับ

 

2

ภาพแสดงตำแหน่งของพลังงานดาว 9 ที่มาประจุตัวบริเวณกลางบ้านหรือกลางห้องของท่านในปี 52 นี้

ท่านสามารถกระตุ้นทิศกึ่งกลางบ้านหรือกลางห้องของท่านได้ด้วยการวางของที่มีความเป็นธาตุไฟ (Fire Element) การ วางโคมไฟสีแดง และเปิดไฟไว้บ่อยๆ หรือ การวางอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากพลาสติกที่มีสีแดง ชมพู ม่วง หรือ ม่วงแดง หากสามารถมีรูปทรงที่สูงแหลมได้ยิ่งจะเสริมธาตุไฟมากขึ้นไปอีก หรือ การวางของที่เป็นธาตุไม้ (Wood Element) เช่น การวางอุปกรณ์ตกแต่งที่ทำมาจากไม้ เช่น ต้นไม้ชนิดไม่แช่น้ำ รูปปั้น แจกัน ที่ทำจากไม้ กิ่งไม้แห้ง หรือ ดินสอไม้ สำหรับตกแต่งบ้าน โดยสีที่เหมาะสมควรจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ เหมือนไม้แห้งๆ ที่พร้อมจะถูกเผาเป็นเชื้อให้ธาตุไฟอีกที นอกไปจากนี้การกระตุ้นพลังงานโดยสิ่งเคลื่อนไหว เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม พัดลมเพดาน หรือ น้ำพุ น้ำล้น น้ำตก ตู้ปลา หากท่านมีอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางบ้าน หรือ กึ่งกลางห้องอยู่แล้ว ก็สามารถใช้กระตุ้นพลังงานของธาตุไฟได้เช่นเดียวกันครับ

3

ภาพตัวอย่างสิ่งของที่เหมาะสมในการนำมาตกแต่งทิศกึ่งกลางบ้านในปี 52 นี้

(ภาพจาก www.artfulhome.com, www.bodgent.com, www.creshweld.com)

 

ท่านที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเฉพาะด้านในเรื่องของตาสายตา หัวใจ ระบบเลือด การนั่งหรือนอนในทิศนี้จะช่วยทำให้สุขภาพในเรื่องดังกล่าวดีขึ้นได้ครับ มากไปกว่านั้น ทิศกึ่งกลางบ้านนี้ จะดีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไปอีกกับลูกสาวคนที่สองของบ้านครับ หากได้นั่งหรือนอนในทิศนี้ ก็จะทำให้ได้พบกับความสุข ความยินดี หรือ ประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการได้ครับ

อย่าง ไรก็ตามหากบ้านหรือห้องของท่านมีการตกแต่งด้วยบ่อน้ำ น้ำนิ่ง บริเวณกึ่งกลางห้องหรือกึ่งกลางบ้านจะถือว่าเป็นการลดพลังงานของธาตุไฟ ก็จะทำให้ท่านประสบกับเรื่องราวที่ทำให้เสียใจ การเสียชื่อเสียง หรือ สุขภาพที่ไม่ดีในเรื่องของตา สายตา หัวใจ ระบบเลือด ได้ครับ

 


 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com