The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 

 

ฮวงจุ้ยดี ด้วยชัยภูมิเก็บกระแสพลัง

การดูฮวงจุ้ยในขั้นสูงนั้นไม่ได้มองแค่การจัดปรับสภาพแวดล้อมภายในเท่านั้น แท้จริงแล้วการประเมินชัยภูมิภายนอก
นั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ซินแสจำเป็นต้องประเมินอย่างละเอียด เพราะหากชัยภูมิภายนอกนั้นเป็นชัยภูมิเกรดดี ก็ถือว่ามีโอกาส
ที่ฮวงจุ้ยของสถานที่นั้นจะเป็นฮวงจุ้ยที่มีเกรดดีได้ โดยที่การจัดปรับสภาพแวดล้อมภายในจะเป็นตัวเสริมที่ดีต่อมา ดังนั้นการ
มองทำเลของชัยภูมิภายนอกที่ดีไปจนกระทั่งการประเมินแก้ไขจึงต้องอาศัยซินแสที่มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยของท่านครับ

โดยชัยภูมิที่ดีในเบื้องต้นนั้นควรจะเป็นชัยภูมิที่เก็บพลังได้ ในสมัยก่อนซินแสจะมอง “ฮวง หรือ ลม” และ “จุ้ย หรือ
น้ำ” เป็นสิ่งที่พากระแสพลังจ่ายมาที่บ้าน สำนักงาน โรงงาน หรือ ที่ดิน ของท่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในสมัยนี้มีสิ่งก่อสร้าง
ใหม่ๆทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ในสมัยก่อนไม่มี เช่น ถนน สะพาน รถไฟฟ้า รถใต้ดิน ฯลฯ ในขณะเดียวกันทำเล
ชัยภูมิคลาสสิค (Classical Landform) เช่นทำเลใกล้กับแม่น้ำ ใกล้กับเขานั้นก็เริ่มหายากขึ้นไปทุกๆที จึงทำให้การดูชัยภูมินั้น
ทำได้ยากมากขึ้น ซินแสต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นกว่าสมัยก่อน

การดูทำเลที่เก็บพลังในสมัยก่อนนั้นก็สามารถดูได้ โดยการดูทำเลที่อยู่ในจุดที่ใกล้น้ำก็เพราะแหล่งน้ำนั้นถือว่าเป็นจุด
ที่ต่ำที่สุดในบริเวณนั้น จึงสามารถจะมีน้ำมาสะสมในจุดนั้นได้ ดังนั้นการเลือกทำเลที่มีน้ำจึงสามารถเป็นตัวบอกว่าทำเลนั้น
สามารถสะสมกระแสพลังได้นั่นเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แหล่งน้ำในสมัยก่อนนั้นก็จะเกิดที่บริเวณแนวเขา จึงทำให้บริเวณที่อยู่ใน
หุบเขาจึงมักจะเป็นสุดยอดทำเลของนักดูฮวงจุ้ยในสมัยก่อน หรือทำเลที่เราเคยได้ยินว่า “หน้าน้ำหลังภูเขา” นั่นเองครับ หรือ
หากเราจะดูตัวอย่างในสมัยนี้ก็ลองตระเวนไปดูที่ปากช่อง เขาใหญ่ ได้ครับ ทำเลที่อยู่บริเวณหุบของเขาหรือต้นเนินของเขาที่
มองกลับไปเห็นเขาใหญ่ได้ชัดเจน กลับกลายเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมจากตระกูลใหญ่ๆในประเทศไทยที่ได้มีครอบครองไว้
มากกว่าทำเลที่อยู่บนยอดเขาซึ่งกลับกลายเป็นทำเลที่ไม่สามารถเก็บพลังได้ตามหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั่นเองครับ อย่างไรก็
ตามหากจำเป็นต้องเก็บที่บนยอดเนินหรือยอดเขาจริงๆนั้น ซินแสที่มีประสบการณ์ก็จะสามารถปรับชัยภูมิให้กลายเป็นสุดยอด
ทำเลในทางฮวงจุ้ยได้เช่นเดียวกันครับ

 

ลองดูลักษณะของชัยภูมิฮวงจุ้ยที่เก็บพลังได้หากจำเป็นต้องเลือกทำเลที่อยู่บนยอดหรือเนินเขา การปรับแก้ฮวงจุ้ยเพื่อให้เป็นชัยภูมิเก็บพลัง
ต้องได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์ครับ

แต่ในปัจจุบันนี้ทำเลใกล้น้ำและใกล้เขานั้นถือเป็นทำเลที่หาได้ยาก เราก็ต้องนำหลักการดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมในยุคนี้ ดังนั้นการเลือกทำเลของถนนที่วิ่งผ่านไปมา ลักษณะทางสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
นั้น สามารถใช้เป็นสิ่งที่บอกว่าชัยภูมิดังกล่าวสามารถสะสมกระแสพลังได้หรือไม่ เช่น กลุ่มของอาคารสูงที่สร้างล้อมรอบทำเล
นั้น การออกแบบสะพานข้ามแยกไม่ว่าจะเป็นสะพานของรถยนต์หรือของคน หรือลานโล่งในสถานที่นั้นๆล้วนเป็นสิ่งที่สามารถ
บอกเกรดของทำเลนั้นว่าเก็บพลังได้ดีหรือไม่ เป็นฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่

 


ลักษณะชัยภูมิที่เก็บกระแสพลังได้ เมื่อเทียบกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน


และซินแสก็ยังต้องประเมินด้วยว่าในบ้าน สักนักงาน โรงงาน หรือที่ดินของท่านเองนั้น
นอกจะอยู่ในทำเลที่ดีแล้ว ในชัยภูมิของตัวเองก็ต้องมีลักษณะที่เก็บพลังได้ด้วยตัวมันเองด้วย
ซึ่งหากได้ทั้งทำเลมหภาคที่ดีที่ สะสมกระแสพลังได้ และชัยภูมิของตัวเองก็เยี่ยมสามารถ
สะสมพลัง ได้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่ง มากไปกว่านั้น หากท่านได้รับการประเมิน
รูปดวงอย่างละเอียด เพื่อสามารถทราบได้ว่าท่านและสมาชิกในครอบครัว หรือ สมาชิก
ในบริษัท ห้างร้าน ต้องการพลังจากทิศทางใดเสริม หากสามารถหาทำเลที่มีจุดจ่าย
กระแสพลังจากทิศทางนั้นได้ และทิศทางนั้นเมื่อมองในระดับทิศย่อยลงไป ก็เป็นทิศโชค
ประจำยุคที่ 8 (พศ.2547-2567) ก็จะยิ่งเป็นตัวบอกได้อีกว่าท่านได้อยู่ในสถานที่ที่เป็นมงคล
มีฮวงจุ้ยที่ดี และเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองครับหน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com