อ. ตะวัน บรรยายให้กับสภาหอการค้าจังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าจังหวัดชัยนาทในการบรรยายความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อเป็นวิทยาทานและนำไปประยุกต์กับการทำธุรกิจในจังหวัด โดยเป็นวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาหอการค้าจังหวัดชัยนาท และได้มีผู้ร่วมการสัมนาทั้งนักธุรกิจและข้าราชการในจังหวัดมากกว่า 100 ท่าน โดย อ.ตะวัน ได้บรรยายในหัวข้อ ”ฮวงจุ้ยรับโชคปี 51 สวนกระแสปีหนูเดี้ยง” ”การจัดชัยภูมิร้านค้าอย่างไรให้รวย” และ ”วิเคราะห์ชัยภูมิเมืองชัยนาท” และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมนาเป็นอย่างมาก บรรยากาศตามรูปด้านล่างนี้

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com