The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ฮวงจุ้ยกระแสมังกร แห่ง AEC

ในอีกไม่นานนี้อาเซียนของเราก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในเชิงของเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนแล้ว หลายๆท่านเองคงเริ่มมีการตระเตรียมในเรื่องของกิจการการค้าต่างๆให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยใช่หรือไม่ครับ แต่หลายๆท่านก็คงยังสงสัยว่าในท้ายที่สุดแล้วประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของเรานั้นจะมีศักยภาพได้มากในระดับใดจะสามารถเติบโตได้มากกว่ากลุ่มสหภาพยุโรป (EU) หรือไม่ สำหรับในศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นเราจะมองความเป็นมงคลของทำเลโดยวิเคราะห์ใน 2 ด้านคือ “ชัยภูมิ” และ “องศาทิศทาง” โดยชัยภูมิจะบอกถึงโอกาสของความเจริญรุ่งเรืองของทำเลนี้ว่ามีหรือไม่ ถ้ามีแล้วจะมากในระดับใด ส่วนองศาทิศทางจะเป็นตัวบอกว่าเวลาใดทำเลนี้ถึงจะเริ่มรับผลดีหรือมองไปได้อีกว่าดีอย่างไร วันนี้ผมจะพาทุกท่านมามอง AEC ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยใน 2 มุมมองนี้กัน

ชัยภูมิที่ดีตามหลักของฮวงจุ้ยนั้นคือการดู “ของไหล” เพราะการไหลหรือการเคลื่อนที่นั้นจะพากระแสพลังให้หลากไหลมาหาเราได้ ซึ่งการดูชัยภูมิมหภาคหรือชัยภูมิขนาดใหญ่นั้น เราจะใช้การพิจารณาจากแนวการไหลของภูเขาหรือแม่น้ำสายใหญ่ที่ถือว่าส่งกระแสพลังมาหล่อเลี้ยงทำเลใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการไหลของแนวภูเขาที่ถือว่ามีกระแสพลังมากที่สุดก็คือเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya Range) โดยมียอดเขาเอเวอร์เรสต์ (Mount Everest) ที่ถือว่าเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในโลกร่วมอยู่ในแนวเทือกเขานี้ด้วย โดยเทือกเขาหิมาลัยนั้นเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกสองแผ่น จนเกยกันทำให้เกิดแนวทิวเขาและยอดเขาหลายยอดสูงมากกว่า 8,000 เมตร เกิดแนวเทือกเขายาวกว่า 2,400 กิโลเมตร!! พาดผ่านพื้นที่ของ 5 ประเทศ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน และเนปาลจึงถือว่าเป็นกระแสมังกรที่ทรงพลังที่สุดของโลกใบนี้


AccessoriesFengShuiBunnyyears1

เทือกเขาหิมาลัย หนึ่งในมังกรภูเขาที่ทรงพลังที่สุดตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ

แนวเทือกเขาหิมาลัยมาตวัดไหลต่อลงสู่ประเทศจีนที่มณฑลยูนนานผ่านเมืองลี่เจียงที่เรารู้จักกันดีและเริ่มมาชะลอตัวที่สิบสองปันนา หลังจากนั้นกระแสมังกรจึงไหลมารวมกันที่อาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มของประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า มาเลเซีย และ สิงคโปร์ เพราะถือว่าเป็น 7 ประเทศที่ยังเชื่อมอยู่กับแนวไหลของแผ่นเปลือกโลกหลักอยู่ โดยถัดจากกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศนี้ก็จะพบกับท้องทะเล จึงถือว่า 7 ประเทศนี้เป็นจุดต่ำที่สุดที่กระแสมังกรไหลมารวมตัว จึงทำให้ทำเลของอาเซียนถือว่าเป็นชัยภูมิที่เป็นมงคลถือเป็น “ท้องมังกร” ของเทือกเขาหิมาลัยครับ

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

ลองสังเกตุแนวเปลือกโลกที่ชนกันจนเกิดเทือกเขาหิมาลัยเป็นกระแสมังกรไหลผ่านมาทาง มณฑลยูนนานก่อนมาสะสมพลังที่ “ท้องมังกร” ของประเทศในกลุ่มอาเซียน


ซึ่งแน่นอนว่าคงมีคำถามต่อไปอีกว่าแล้วใน 7 ประเทศใดถือว่าดีที่สุด กลุ่มแรกที่รับกระแสพลังโดยตรงจากแนวกระแสของเทือกเขาหิมาลัยคือประเทศไทย มาเลเซีย และสิงโปร์ โดยประเทศไทยนั้นมีจุดเด่นที่มี “มังกรน้ำเจ้าพระยา” ส่งกระแสหลากไหลยาวกว่าครึ่งของประเทศและมีการตวัดกลับบริเวณสีลม สาทร พระราม 3 ช่วยเก็บกระแสพลังไว้ภายในประเทศ ส่วนมาเลเซียนั้นอยู่จุดเกือบปลายสุดของแนวกระแสก็ถือว่าเป็น “หัวมังกร” และสิงคโปร์นั้นอยู่สุดท้ายของแนวกระแสถือว่าเป็น “ไข่มุกมังกร” เป็นลักษณะที่เป็นมงคลที่สุดตามหลักการดูฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ ส่วนประเทศที่รับแนวกระแสรองลงไปจากเทือกเขาหิมาลัยได้แก่เวียดนามและพม่านั้นก็จะถือว่ามีความเป็นมงคลน้อยกว่า จะเจริญรุ่งเรืองได้ไม่เท่าประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ครับ

 

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

ประเทศไทยถูกหล่อเลี้ยงโดย “มังกรน้ำเจ้าพระยา” ร่วมกับกระแสพลังที่หลากไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

Marina Bay Sands หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างตามยุทธศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยของสิงคโปร์ที่ถูกวางไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลของลี กวน ยู เป้าหมายคือการกักเก็บกระแสพลังไม่ให้ไหลออกไปจากชัยภูมิไข่มุกมังกร

จากการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยตามหลักชัยภูมิเรามั่นใจได้แน่นอนว่า AEC นั้นถือว่ามีฮวงจุ้ยที่ดี มีศักยภาพที่จะเจริญรุ่งเรืองได้แน่นอน แต่คำถามของเราคือ “เมื่อไร” ที่ AEC จะเจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆหรือเรียกว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนั่นเอง ในข้อนี้ให้เราพิจารณาถึงจุดที่กระแสมังกรจากเทือกเขาหิมาลัยเริ่ม “ตวัดกลับ” ลงมาที่มณฑลยูนนานและส่งกระแสลงมายังอาเซียน จะพบว่าแนวกระแสนั้นถือว่าไหลมาจากทาง “ทิศเหนือ” ซึ่งในฮวงจุ้ยระบบวิชาการสามารถคำนวณได้ว่าตรงกับ “ยุคที่ 1” ซึ่งจะเริ่มรับความเป็นมงคลในขั้นแรกช่วงปี พศ.2547-2567 (หรือยุคที่ 8) และจะดีมากขึ้นไปอีกในช่วงปี พศ.2567-2587 (ยุคที่ 9) และจะเจริญรุ่งเรืองแบบสุดๆในช่วงปี พศ.2587-2607 (ในยุคที่ 1) หรือเรียกว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปกระแสพลังจากแนวเทือกเขาหิมาลัยเริ่มส่งผลดีมากได้แล้ว 8 ปี และจะค่อยๆดีไปได้อีกมากกว่า 5 ทศวรรษ!! จึงเป็นที่มาของมุมมองจากการทำนายไม่ว่าจะเป็นจากนักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาคเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะย้ายฝั่งจากทางตะวันตกมาสู่ตะวันออกหรือเอเชียของเรานั่นเองครับ

อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเมื่อเรามองในระดับจุลภาคหรือบริษัท สำนักงาน โรงงาน ร้านค้าของเราเอง ก็ต้องมีลักษณะทางฮวงจุ้ยที่ดีทั้งในเชิงชัยภูมิและองศาทิศทางเช่นเดียวกัน หรือไม่ว่าจะมองในมุมของการทำธุรกิจก็ต้องไม่ประมาทเพราะในทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสและในทุกโอกาสก็ต้องมีวิกฤติ การเริ่มวางนโยบายหรือวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ AEC เพื่อเสริมจุดแข็งขจัดจุดอ่อนให้สอดคล้องกับการแข่งขันที่ต้องมีมากขึ้น ย่อมเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถยืนอยู่ในฝั่งของ “ผู้ชนะ” ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแท้จริงครับ

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com