The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ดวงใครดีในปีมังกรคะนองน้ำ

สำหรับในปีมะโรงนี้หรือที่หลายๆคนรู้จักกันว่าปี “มังกรคะนองน้ำ” นั้น เราได้รู้ไปแล้วว่านักษัตรที่ร้ายหรือมีการชงนั้นได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักษัตรจอ มะโรง ฉลู และ เถาะ คราวนี้เราก็คงมีคำถามว่าแล้วนักษัตรใดถือว่าเป็นมงคลเมื่อเทียบกับพลังของฟ้าในปีมังกรคะนองน้ำนี้บ้าง ซึ่งในการดูฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นเราถือว่าในปีมะโรงนั้นจะมีนักษัตรที่ได้รับมงคลจากพลังฟ้าได้แก่ “ระกา” “วอก” และ “ชวด” โดยรายละเอียดของความเป็นมงคลและการจัดวางสิ่งของเพื่อเสริมพลังปีนั้นมีดังนี้

สำหรับนักษัตรแรกที่ถือว่าเป็นมงคลที่สุดในปีนี้ได้แก่ “นักษัตรระกา”

(ได้แก่ท่านที่เกิดในปีระกา หรือท่านที่เกิดในช่วง 7 กันยายน ไปจนถึง 6 ตุลาคม หรือ ท่านที่เกิดในช่วงเวลา 17:00-19:00 น.) เพราะถือว่าเป็นนักษัตรที่ “ฮะ” หรือมีสัมพันธ์ที่ดีกับพลังฟ้าในปีมะโรง โดยเป็นปีที่ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรู้จักคุ้นเคยเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ท่านมีความมั่นใจในกิจการการงานที่ท่านนั้นรับผิดชอบอยู่ หรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในการงานเดิมที่ท่านรับผิดชอบอยู่ โดยเฉพาะหากท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานราชการจะได้รับความเป็นมงคลมากเป็นพิเศษ หรือหากท่านมองหาลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหญ่ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่ท่านจะมีโอกาสได้รับผลสำเร็จในการเจรจาติดต่อค้าขายกัน มากไปกว่านั้นท่านจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินหรือที่ดินที่ท่านต้องการหรือที่หวังไว้ และหากท่านหวังที่จะได้ลูกหลานใหม่ๆภายในครอบครัว หรือ ลูกน้องฝีไม่ฝีมือดีๆ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ท่านจะมีโอกาสที่ท่านจะสำเร็จได้ตามไว้ที่ท่านคิดหวังในเรื่องดังกล่าว หรือหากมองในมุมของการศึกษา ปีนี้ก็เป็นปีที่ดีที่ท่านจะได้โอกาสในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพของตัวท่านด้วย โดยท่านสามารถกระตุ้นพลังดีภายในบ้านหรือสำนักงานเพื่อเสริมมงคลจากพลังของปีมะโรงนี้ได้ โดยการตั้งอุปกรณ์โลหะแสตนเลสมันวาวแบบที่เคลื่อนไหวเพื่อกระจายพลังดีได้ เช่นนาฬิกาลูกตุ้มโลหะ ลูกโมเมนตั้มโลหะ พัดลมโลหะ น้ำล้นน้ำตกแสตเลส โคมไฟแสตนเลสมันวาว ที่ทิศตะวันตกของห้องที่ท่านอยู่AccessoriesFengShuiBunnyyears1

หงส์และมังกร หรือนักษัตรระกาและมะโรง ถือเป็นนักษัตรที่เสริมกันเป็นอย่างมากในปีมะโรง

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

สามารถใช้ของกระตุ้นพลังดีในทิศตะวันตกที่เป็นอุปกรณ์โลหะแสตนเลสมันวาวได้

 

ส่วนนักษัตรที่เป็นมงคลรองลงมานั้นได้แก่ “นักษัตรวอก” (ได้แก่ท่านที่เกิดในปีวอก หรือท่านที่เกิดในช่วง 7 สิงหาคม ไปจนถึง 6 กันยายน หรือ ท่านที่เกิดในช่วงเวลา 15:00-17:00 น.) โดยพลังของปีมะโรงนั้นจะเข้ามาส่งเสริมให้ท่านได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่ๆที่ท่านไม่ได้คาดคิดไว้ ส่งเสริมให้ท่านมีความมั่นใจในริเริ่มธุรกิจการงาน การลงทุนลงแรงใหม่ๆการขยายงาน เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องของทางไกลหรือต่างประเทศนั้นจะดีเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าใหม่ๆหรือการหาคู่ค้าใหม่ๆจากต่างประเทศจากหรือจากทางไกลก็ล้วนแล้วแต่จะทำให้ธุรกิจการงานของท่านได้รับผลดี มากไปกว่านั้นปีนี้เป็นปีที่ท่านจะได้มีงานอดิเรกใหม่ๆที่ท่านชอบ หรือได้ศึกษาวิชาการเสริมใหม่ๆ ท่องเที่ยวหรือเดินทางธุรกิจไปยังแดนไกลก็จะได้รับผลดีหรือมีความสุข โดยท่านสามารถกระตุ้นพลังดีเพื่อเสริมท่านได้โดยการตั้งชามโลหะแสตนเลสหรือชามสีขาวใส่น้ำนิ่ง หรือ ตั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่ทำจากโลหะแสตนเลสที่มีลักษณะนิ่งไม่เคลื่อนไหว ที่ทิศเหนือของห้องที่ท่านพักอาศัยอยู่

 

วอกถือว่าเป็นนักษัตที่เป็นมงคลรองลงมาในปีมะโรง


เสริมพลังนักษัตรวอกในปีมะโรงนี้ได้โดยการวางอุปกรณ์โลหะหนักๆในทิศเหนือ


ส่วนนักษัตรสุดท้ายที่รับมงคลจากปีมะโรงได้แก่ “นักษัตรชวด”(ได้แก่ท่านที่เกิดในปีวอก หรือท่านที่เกิดในช่วง 7 ธันวาคม ไปจนถึง 4 มกราคม หรือ ท่านที่เกิดในช่วงเวลา 23:00-1:00 น.) โดยท่านจะค่อยๆได้รับความเป็นมงคลจากพลังฟ้าของปีมะโรงแบบ “ต้นร้ายปลายดี” ท่านจะได้รับภาระรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้น โดยเป็นภาระการงานที่ท่านคาดเดาได้อยู่แล้ว หากท่านตระเตรียมตัวหรือวางแผนไว้ดีในท้ายที่สุดท่านก็จะสามารถรับมือได้ เป็นผลให้มีโอกาสได้รับความยอมรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หากท่านทำธุรกิจการค้าในปีนี้เหมือนกับว่าท่านจะมีเรื่องราวหลักๆใหญ่ๆให้ท่านต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุง เริ่มต้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเกินความสามารถ แต่เมื่อผ่านไปหากท่านจัดการภาระดังกล่าวได้กลับทำให้ธุรกิจของท่านได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงที่ดี เรียกว่าเป็นปีที่ท้าทายสำหรับท่านเป็นอย่างมาก โดยท่านสามารถกระตุ้นพลังดีเพื่อเสริมท่านได้โดยการตั้งโคมไฟโลหะแสตนเลสมันวาวที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้องที่ท่านอยู่ ท่านควรหมั่นเปิดโคมไฟสักวันละ 2-4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

นักษัตรชวดก็ถือว่าได้รับมงคลในปีมะโรง


เสริมพลังนักษัตรชวดในปีมะโรงนี้ได้โดยการโคมไฟโลหะแสตนเลสในทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

สำหรับท่านที่มีนักษัตรที่ได้กล่าวมาในดวงนั้นในปีนี้ก็ถือได้ว่าท่าน “ดวงดี” เพราะมีพลังฟ้าของปีมะโรงเสริม แต่ก็ขอให้ท่านระวังการตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมใน “ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ” และ “ทิศใต้” ของบ้านหรือสำนักงานโรงงานของท่านเป็นอย่างมาก เพราะมีผลโดยตรงที่จะบั่นทอนพลังดีของปีมะโรงที่มาเสริมท่านกลับกลายให้ได้รับผลร้าย ส่วนท่านที่ไม่ได้มีนักษัตรดังกล่าวภายในดวงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใด เพราะ “พลังดิน” หรือ “ฮวงจุ้ย” นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่ซินแสหรืออาจารย์ฮวงจุ้ยนั้นมีความเชื่อว่าสามารถใช้ในการปรับเสริมมงคลหรือลดร้ายจากรูปดวงได้ โดยการจัดปรับฮวงจุ้ยโดยละเอียดนั้นท่านสามารถรับคำปรึกษาได้จากซินแสที่มีประสบการณ์ครับ

 

 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com