The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ฮวงจุ้ยเมืองแม่สอด มังกรแห่งอนาคตของภาคเหนือ

หากกล่าวถึงเมืองแม่สอด หลายคนคงคิดว่าเป็นแค่อำเภอหนึ่งในจังหวัดตากของประเทศไทยเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วอำเภอแม่สอดนั้นถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการเป็นอย่างมาก เพราะมีลักษณะที่เป็นมงคลอีกแบบคือเป็น “มังกรที่ราบในหุบเขา” นั่นคือแม้ว่าแม่สอดเองจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 100 เมตร นั่นก็เพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแนวเขาสำคัญของประเทศเรานั่นคือแนวทิวเขา “ถนนธงชัย” ที่เป็นแนวเขาสำคัญที่วิ่งขนานกับแนวจังหวัดในภาคเหนือทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ ตาก จนกระทั่งไปบรรจบกับเทือกเขาตะนาวศรที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยทิวเขาถนนธงชัยเป็นที่ตั้งของเขาลูกสำคัญได้แก่ ดอยอินทนนท์ และ ดอยสุเทพ รวมถึงเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำปิงแม่น้ำด้วย นั่นถือว่าแม่สอดมีพลังที่ดีของแนวเขามาสะสมแม่สอด เมืองในหุบเขาหรือลักษณะที่เป็น “แอ่งกระทะ” รูปแบบที่เป็นมงคลอีกแบบหนึ่งของศาสตร์ฮวงจ้ยในระบบวิชาการ

แต่จุดที่เด่นจริงๆก็คือ ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองแม่สอดเองก็มีแนวทิวเขาของประเทศพม่าโอบเข้ามาเช่นเดียวกัน นั่นทำให้ทำเลของเมืองแม่สอดมีสภาพเหมือนกับเป็น “แอ่งกระทะ” เหมือนกับเป็นเมืองในหุบเขา โดยถือว่าเป็นลักษณะที่เป็นมงคลตามหลักของฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ นั่นก็คือในสภาพแวดล้อมของเขาสูง กระแสพลังโดยรวมจะหลากไหลไม่หยุด ต้องมองหาทำเลที่ราบกลับจะกลายเป็นจุดสะสมกระแสพลังให้บริเวณนั้นได้ เรียกว่าใน “หยาง” มองหา “หยิน” และที่พิเศษไปกว่านั้น นั่นก็คือทำเล “แอ่งกระทะ” ของแม่สอดนั้นถือว่าเป็นแอ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย!! แม้กระทั่งเทียบกับจังหวัดน่าน ที่ถือว่ามีลักษณะทำเลเป็นแอ่งกระทะเหมือนกัน แต่ก็ยังมีขนาดที่เล็กกว่าเมืองแม่สอด นั่นก็คือแม่สอดสามารถสะสมกระแสพลังได้มากกว่านั่นเอง บางความเชื่อถึงกับเชื่อว่าในสมัยก่อนแม่สอดนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อนด้วยซ้ำ

 


ทิวเขาถนนธงชัย ลักษณะชัยภูมิสำคัญที่คอยส่งพลังหล่อเลี้ยงให้กับหลายจังหวัดในภาคเหนือรวมไปถึงเมืองแม่สอดด้วย

ทางด้านฝั่งตะวันตกของเมืองแม่สอดนั้นที “แม่น้ำเมย” ไหลเรียบชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าอยู่ด้วย โดยเมืองแม่สอดนั้นอยู่ติดกับเมืองเมียวดีในรัฐกระเหรี่ยงของประเทศพม่า โดยการค้าทั้งสองฝั่งชายแดนนี้โดยเฉพาะจุดที่ผ่านด่านพรมแดน ที่สะพานมิตรภาพไทยพม่า คาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง 40,000-50,000 ล้านบาทต่อปี โดยทั่วไปจะเป็นการนำสินค้าจากฝั่งของไทยไปขายที่ฝั่งพม่า นั่นก็เพราะแม่น้ำเมยนั้นถือว่ามีลักษณะที่เป็นมงคลต่อชายแดนในฝั่งแม่สอดเป็นอย่างมากเนื่องจากแม่น้ำเมยนั้นเป็นแม่น้ำสายย่อยที่แยกตัวมาจากแม่น้ำสาละวินแม่น้ำสายสำคัญของพม่านั่นเอง เปรียบเสมือนกับการที่แม่สอดดึงเอากระแสพลังมาจากฝั่งของพม่าได้นั่นเอง ส่วนทำเลการตั้งเมืองแม่สอดนั้นบรรพบุรุษของเราก็มีความเชี่ยวชาญ โดยเลือกการตั้งเมืองในส่วนที่แม่น้ำเมยนั้นวิ่งทำแนวเป็นโค้งโอบทำให้สามารถสะสมกระแสพลังได้ดีมากกว่าฝั่งเมียวดีของพม่าเช่นเดียวกัน


การเลือกทำเลของเมืองแม่สอด อยู่บริเวณโค้งโอบที่สวยงามของแม่น้ำเมย โดยโอบกลับเข้ามาในฝั่งไทย ทำให้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองแม่สอดสภาพความคึกคักบริเวณชายแดนไทย-พม่า ที่ด่านแม่สอด ที่จะสามารถเห็นเป็นประจำได้อยู่ทุกวัน

อย่างไรก็ดีทำเลของแอ่งกระทะก็มีผลเสียอยู่บ้างคือการรับกระแสพลังจากภายนอกนั้นยังทำได้ยากอยู่ เพราะการตัดถนนข้ามแนวเขานั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แม้กระทั่งการขับรถจากเมืองแม่สอดเข้าไปในตัวจังหวัดตากเองยังต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง ดังนั้นหากทางรัฐต้องการจะเสริมฮวงจุ้ยของเมืองแม่สอดให้เป็นมงคลมากขึ้นไปอีก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญมาก การพัฒนาสนามบินให้รองรับการเดินทางภายในประเทศให้สะดวกราบรื่น การพัฒนาถนนจากพื้นที่อื่นๆให้มาเชื่อมต่อกับแม่สอดให้ดีหรือมากขึ้น การทำถนนวงแหวนรอบๆเมืองเพื่อกระจายความเจริญให้ทั่วถึง หรือแม้กระทั่งการทำสะพานเชื่อมแนวชายแดนระหว่างแม่สอดและฝั่งพม่าอย่างสะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สอง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งส่งเสริมให้ฮวงจุ้ยของเมืองแม่สอดดียิ่งขึ้นไปอีก

หากทางภาครัฐสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้ ก็เชื่อได้ว่าภายในอนาคตแม่สอดจะไม่เป็นเพียงเมืองเศรษฐกิจสำคัญภายในภาคเหนือเท่านั้น แต่จะสามารถเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศหรือแม้กระทั่งในอาเซียนได้ด้วย

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com