The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ฮวงจุ้ยเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อพูดถึงเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือก็ได้แก่ “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งอำเภอปาย ปางอุ๋ง วัดพระธาตุกองมู ห้วยน้ำดัง ทุ่งบัวตอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติสาละวิน และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย เรียกว่านักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวตะวันตกหลายรายเมื่อเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่ ก็มักจะผ่านไปแม่ฮ่องสอน และก็ท่องเที่ยวในนั้นโดยใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ว่าแม่ฮ่องสอนนั้นเป็นจังหวัดที่ “ใหญ่” หรือมีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของประเทศไทย แต่กลับมีประชากร “น้อยที่สุด” เป็นอันดับ 5 ของประเทศ จึงทำให้ถือว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากร “เบาบางที่สุด” ในประเทศไทยแม่ฮ่องสอน จังหวัดที่เปรียบเสมือนเป็น “มังกรหลับ” หลบซ่อนอยู่ในหุบเขา

แม่ฮ่องสอนนั้นเป็นจังหวัดหรือเมืองที่อยู่ในหุบเขาสูงเกือบทั้งตัวจังหวัด หากใครเคยเดินทางก็คงจะพอทราบว่าหากเราขับรถจากจังหวัดเชียงใหม่ไป เราต้องผ่านโค้งผ้าพับหรือโค้งหักศอกที่เกิดจากการตัดถนนขึ้นตามแนวหุบเขามากกว่า 2,000 โค้ง ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 5 ชั่วโมงในระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร ดังนั้นจึงถือได้ว่าการเดินทางโดยทางรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่พอสมควร และหากเรามองในมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ย ซินแสจะมีความเชื่อว่ากระแสพลังนั้นจะหลากไหลจาก “ที่สูง” ลงสู่ “ที่ต่ำ” ถ้าสังเกตตามหลักการเบื้องต้นที่ซินแสมักให้เลือกทำเลสำหรับสร้างเมือง บ้าน อาคาร สถานที่ ที่อยู่ใกล้ “แหล่งน้ำ” นั่นก็พอหากจุดใดที่น้ำสามารถสะสมตัวได้ ก็แปลว่าจุดนั้นเป็นทำเลที่ต่ำจนกระทั่งสายน้ำหรือแม่น้ำไหลไปไหนต่อได้ยาก จึงทำให้หลักการในการเลือกบ้านที่เราได้ยินบ่อยๆ เป็นคำพูดที่ว่า “หน้าน้ำ หลังภูเขา” นั่นเองแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สูง (ในแผนที่แสดงเป็นสีเขียว)
ทำให้ต้องเลือกชัยภูมิที่ราบลุ่มหรือจุดที่ต่ำเช่นในอำเภอเมืองเป็นทำเลที่เจริญรุ่งเรือง

ดังนั้นหากเราจะมองทำเลในแม่ฮ่องสอน เพื่อทำธุรกิจ การค้า สำนักงาน หรือกิจการเชิงพาณิชย์ ก็ต้องดูทำเลที่อยู่ในที่ต่ำหรือที่ราบลุ่มนั่นเอง เพราะถึงแม่ว่าภาพรวมในจังหวัดยังเป็นเขาสูงตั้งแต่ 400 เมตร ไปจนถึงมากกว่า 1 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเล แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ได้แก่ในบริเวณอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเอง ความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 200-300 เมตรเท่านั้น จึงถือว่าเป็นทำเลที่สามารถสะสมกระแสพลังได้ดี ทำให้บริเวณอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นเองมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อให้เจริญรุ่งเรืองได้มากที่สุดในตัวจังหวัด ส่วนที่อำเภอปายและอำเภอขุนยวมเองก็น่าสนใจ เพราะระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ 500 เมตร เมื่อเทียบกับระดับความสูงโดยรวมของจังหวัดก็ถือว่ายังเป็นทำเลที่สามารถสะสมกระแสพลังได้ภาพจากมุมสูงของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แสดงให้เห็นว่าอยู่ในทำเลที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขา
จึงเป็นจุดที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของจังหวัด

อย่างไรก็ตามแม้ว่าซินแสจะดูกระแสพลังตามธรรมชาติจากจากแนวเทือกเขาและแม่น้ำ ซึ่งเมืองแม่ฮ่องสอนดูเหมือนจะมีครบทั้งเทือกเขาที่ดูเป็นแนวเชื่อมต่อมาจากเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งถือเป็นแนวมังกรที่เป็นมงคลของโลก และยังมีแม่น้ำปายที่ไหลผ่านทั้งอำเภอปายและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีจุดเด่นที่โค้งแม่น้ำที่มาโอบฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนคอยเก็บพลังไว้ แต่เมื่อพิจารณาจาก “กระแสพลังจากการจราจร” ได้แก่แนวถนนซึ่งถือว่ายังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่รวมของทั้งจังหวัด เรียกว่าสี่แยกใหญ่ๆในแม่ฮ่องสอนนั้นมีนับแยกได้ นั่นก็เป็นเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาเป็นส่วนใหญ่ทำให้การตัดถนนสามารถทำได้ยากการตัดถนนในแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
เนื่องจากสภาพชัยภูมิเทือกเขาของจังหวัดเอง

ดังนั้นการพัฒนาการจราจรหรือคมนาคมโดยเฉพาะจากภายนอกจังหวัดถือว่าสำคัญมาก จังหวัดจะต้องพัฒนาให้การเดินทางโดยเครื่องบินนั้นทำได้ดีกว่านี้ ทั้งการเพิ่มเที่ยวบินและขนาดของเครื่องบินด้วย เพราะหากแม่ฮ่องสอนสามารถทำให้จังหวัดของตัวเองเชื่อมต่อกับจังหวัดหัวเมืองใหญ่ได้ ก็เปรียบเสมือนกับการที่จังหวัดสามารถดึงเอากระแสพลังมาจากหัวเมืองใหญ่ได้ ก็จะยิ่งเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองให้ได้รวดเร็วมากขึ้นไปอีก ซึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยเอง จากการคำนวณตามหลักวิชาฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทางนั้นก็พบว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงเจริญรุ่งเรืองแล้ว และจะพบกับช่วงที่เจริญรุ่งเรืองมากตั้งแต่ พศ.2567-2607 เป็นต้นไป หากจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถจะพัฒนาการเชื่อมต่อกับหัวเมืองใหญ่ในระหว่างนี้ได้ทัน ก็เรียกได้ว่าจะไม่ตกขบวนรับความเจริญรุ่งเรืองนี้เช่นเดียวกันการพัฒนาการเดินทางทางอากาศหรือการใช้เครื่องบินถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาแม่ฮ่องสอน

ดังนั้นในช่วงนี้หากท่านสนใจจะลงทุนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็จะเป็นลักษณะของการออมลงทุนในระยะยาว เพื่อรอความเจริญรุ่งเรืองในอีก 10 ปีข้างหน้า เมื่อจังหวัดสามารถเชื่อมกับหัวเมืองใหญ่ได้ดีกว่านี้ อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจในบางประเภทเช่น การท่องเที่ยว โรงแรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต การจ้างแรงงาน ก็ยังถือว่าสามารถเข้าไปลงทุนได้ตั้งแต่ช่วงนี้ครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com