The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

แกะรอยฮวงจุ้ยเมืองเชียงใหม่ (ตอนที่ 2)

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์, www.tawanfengshui.com, โทร 080-298-9998

หากดอยสุเทพเปรียบเสมือนมังกรภูเขาที่จ่ายกระแสพลังให้กับเมืองเชียงใหม่แล้ว ก็ต้องไม่ลืมว่ามี “แม่น้ำปิง” เป็นมังกรน้ำช่วยจ่ายกระแสพลังสร้างความเจริญรุ่งเรืองตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการให้กับเมืองเชียงใหม่มาช้านาน โดยตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นถือว่า “มังกรน้ำ” นั้นจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่อง “โชคลาภ” ให้กับเมืองที่ผ่านเป็นอย่างมาก หรือหากให้ท่านสังเกตดูก็จะพบว่าเมืองใหญ่หลายๆเมือง ก็มักจะมีแม่น้ำสายใหญ่หรือ “มังกรน้ำ” นี้ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร หรือ แม่น้ำเทมส์ของมหานครลอนดอนเองก็ตาม นั่นก็เพราะแม่น้ำนั้นหากเป็นช่วงที่เป็นสายใหญ่ก็มักจะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งจะเป็นจุดที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต การเพาะปลูก การทำการค้าในสมัยก่อน เมืองซึ่งเป็นจุดรวมของคนส่วนใหญ่ จึงมักจะเกิดอยู่ในบริเวณที่มีสายน้ำผ่านนั่นเอง

โดยแม่น้ำปิงนั้นมีความยาวมากกว่า 600 กิโลเมตร ยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบเท่าตัว!! และมีจุดกำเนิดมาจากบริเวณดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จุดเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่และมีความสูงมากกว่า 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งดูจากแนวทิวเขาดอยเชียงดาวนั้นก็ถือว่ามีกระแสพลังที่ต่อเนื่องมาจากแนวของทิวเขาหิมาลัย (Himalaya Range) จึงถือว่าแม่น้ำปิงนั้นก็เป็นแนวกระแสมังกรน้ำที่เชื่อมเอาพลังดีของเทือกเขาหิมาลัยมาด้วย


แม่น้ำปิงที่ไหลพาดผ่านเมืองเชียงใหม่ เป็นมังกรน้ำที่ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองเชียงใหม่ การสร้างสะพานหลายสาย ช่วยดึงพลังให้ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจริญรุ่งเรืองใกล้เคียงกัน

สำหรับจุดที่แม่น้ำปิงถือว่ามีพลังมากที่สุดก็คือตำแหน่งบริเวณคูเมืองเชียงใหม่นั่นเอง เพราะจะเป็นส่วนที่โค้งโอบของแม่น้ำปิงนั้นโอบได้กว้างที่สุด ดังนั้นการเลือกตำแหน่งคูเมืองของเมืองเชียงใหม่นั้นจึงถือว่าเป็นการวาง “ฮวงจุ้ย” ชั้นเยี่ยม เพราะถูกขนาบอยู่กับสองมังกรที่ทรงพลังทั้งดอยสุเทพและแม่น้ำปิง โดยฝั่งทางด้านตะวันตกของแม่น้ำปิงหรือว่าฝั่งคูเมืองนั้นถือว่าเป็นฝั่งที่มีพลังมากกว่า อย่างไรก็ตามการวางผังเมืองในบริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่นั้น มีการสร้างสะพานจากฝั่งคูเมืองเชื่อมไปทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงอย่างต่อเนื่องจึงถือว่าเป็นการนำเอาพลังดีของโค้งโอบจากฝั่งคูเมืองกลับเข้าไปหล่อเลี้ยงอีกฝั่งของแม่น้ำปิงได้เป็นอย่างดี

 


โค้งโอบของแม่น้ำปิงจะกว้างสุดบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตำแหน่งการตั้งเมืองที่เป็นมงคลเป็นอย่างมาก

แนวการไหลของแม่น้ำปิงที่มาจากทิศเหนือนั้นก็จะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ในด้านการค้าขาย การท่องเที่ยว การปรับตัว หรือเรื่องของชาวต่างชาติ ให้กับเมืองเชียงใหม่ โดยรอบของความเจริญรุ่งเรืองจากแม่น้ำปิงนี้จะสร้างความเจริญให้กับเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงปี พศ.2547 ไปจนถึง พศ.2607 เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามจุดที่แม่น้ำปิงยังแตกต่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือไม่มีช่วงน้ำที่ตวัดกลับเป็น “ท้องมังกร” เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพระราม 3 บางกระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นมงคลเพียงจุดเดียวที่ขาดหายไป

แต่เมื่อดูองค์ประกอบโดยรวมของจุดจ่ายกระแสพลังหลักของเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพหรือแม่น้ำปิง ซึ่งถือว่ามีลักษณะของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลเป็นอย่างมาก ก็เชื่อได้ว่าจะทำให้เมืองเชียงใหม่นั้นสามารถที่จะพัฒนาจนกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว สำคัญในลำดับต้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงในระดับประเทศ แต่จะสามารถพัฒนาให้ไปสู่การเป็นมหานครในลำดับต้นๆของโลกได้ด้วยครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com