The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

แกะรอยฮวงจุ้ยเมืองเชียงใหม่ (ตอนที่ 2)

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์, www.tawanfengshui.com, โทร 080-298-9998

หากดอยสุเทพเปรียบเสมือนมังกรภูเขาที่จ่ายกระแสพลังให้กับเมืองเชียงใหม่แล้ว ก็ต้องไม่ลืมว่ามี “แม่น้ำปิง” เป็นมังกรน้ำช่วยจ่ายกระแสพลังสร้างความเจริญรุ่งเรืองตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการให้กับเมืองเชียงใหม่มาช้านาน โดยตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นถือว่า “มังกรน้ำ” นั้นจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะเรื่อง “โชคลาภ” ให้กับเมืองที่ผ่านเป็นอย่างมาก หรือหากให้ท่านสังเกตดูก็จะพบว่าเมืองใหญ่หลายๆเมือง ก็มักจะมีแม่น้ำสายใหญ่หรือ “มังกรน้ำ” นี้ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร หรือ แม่น้ำเทมส์ของมหานครลอนดอนเองก็ตาม นั่นก็เพราะแม่น้ำนั้นหากเป็นช่วงที่เป็นสายใหญ่ก็มักจะอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่ม ซึ่งจะเป็นจุดที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต การเพาะปลูก การทำการค้าในสมัยก่อน เมืองซึ่งเป็นจุดรวมของคนส่วนใหญ่ จึงมักจะเกิดอยู่ในบริเวณที่มีสายน้ำผ่านนั่นเอง

โดยแม่น้ำปิงนั้นมีความยาวมากกว่า 600 กิโลเมตร ยาวกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบเท่าตัว!! และมีจุดกำเนิดมาจากบริเวณดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จุดเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่และมีความสูงมากกว่า 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งดูจากแนวทิวเขาดอยเชียงดาวนั้นก็ถือว่ามีกระแสพลังที่ต่อเนื่องมาจากแนวของทิวเขาหิมาลัย (Himalaya Range) จึงถือว่าแม่น้ำปิงนั้นก็เป็นแนวกระแสมังกรน้ำที่เชื่อมเอาพลังดีของเทือกเขาหิมาลัยมาด้วย


แม่น้ำปิงที่ไหลพาดผ่านเมืองเชียงใหม่ เป็นมังกรน้ำที่ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองเชียงใหม่ การสร้างสะพานหลายสาย ช่วยดึงพลังให้ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจริญรุ่งเรืองใกล้เคียงกัน

สำหรับจุดที่แม่น้ำปิงถือว่ามีพลังมากที่สุดก็คือตำแหน่งบริเวณคูเมืองเชียงใหม่นั่นเอง เพราะจะเป็นส่วนที่โค้งโอบของแม่น้ำปิงนั้นโอบได้กว้างที่สุด ดังนั้นการเลือกตำแหน่งคูเมืองของเมืองเชียงใหม่นั้นจึงถือว่าเป็นการวาง “ฮวงจุ้ย” ชั้นเยี่ยม เพราะถูกขนาบอยู่กับสองมังกรที่ทรงพลังทั้งดอยสุเทพและแม่น้ำปิง โดยฝั่งทางด้านตะวันตกของแม่น้ำปิงหรือว่าฝั่งคูเมืองนั้นถือว่าเป็นฝั่งที่มีพลังมากกว่า อย่างไรก็ตามการวางผังเมืองในบริเวณใจกลางเมืองเชียงใหม่นั้น มีการสร้างสะพานจากฝั่งคูเมืองเชื่อมไปทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิงอย่างต่อเนื่องจึงถือว่าเป็นการนำเอาพลังดีของโค้งโอบจากฝั่งคูเมืองกลับเข้าไปหล่อเลี้ยงอีกฝั่งของแม่น้ำปิงได้เป็นอย่างดี

 


โค้งโอบของแม่น้ำปิงจะกว้างสุดบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตำแหน่งการตั้งเมืองที่เป็นมงคลเป็นอย่างมาก

แนวการไหลของแม่น้ำปิงที่มาจากทิศเหนือนั้นก็จะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ในด้านการค้าขาย การท่องเที่ยว การปรับตัว หรือเรื่องของชาวต่างชาติ ให้กับเมืองเชียงใหม่ โดยรอบของความเจริญรุ่งเรืองจากแม่น้ำปิงนี้จะสร้างความเจริญให้กับเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงปี พศ.2547 ไปจนถึง พศ.2607 เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามจุดที่แม่น้ำปิงยังแตกต่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือไม่มีช่วงน้ำที่ตวัดกลับเป็น “ท้องมังกร” เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพระราม 3 บางกระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นความเป็นมงคลเพียงจุดเดียวที่ขาดหายไป

แต่เมื่อดูองค์ประกอบโดยรวมของจุดจ่ายกระแสพลังหลักของเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นดอยสุเทพหรือแม่น้ำปิง ซึ่งถือว่ามีลักษณะของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลเป็นอย่างมาก ก็เชื่อได้ว่าจะทำให้เมืองเชียงใหม่นั้นสามารถที่จะพัฒนาจนกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว สำคัญในลำดับต้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงในระดับประเทศ แต่จะสามารถพัฒนาให้ไปสู่การเป็นมหานครในลำดับต้นๆของโลกได้ด้วยครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com