The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 

 

อ.ตะวัน ให้ความรู้ฮวงจุ้ยในงาน CEmart

ในงานแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีสุดไฮเทคและเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆประจำปีของกลุ่มบริษัท AR ในงาน
CEmart เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยาการในหัวข้อเรื่อง "การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตามหลักฮวงจุ้ย"
ซึ่งการบรรยายนั้นเน้นถึงการแนะนำให้ความเข้าใจของหลักฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ และการเชื่อมโยงของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ว่าเกี่ยวข้องกับศาสตร์ฮวงจุ้ยอย่างไร และตบท้ายด้วยการแนะนำเคล็ดลับในการ
ติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นมงคลตามหลักฮวงจุ้ยตามหลักการเบื้องต้น

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com