The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 


ผลกระทบของรูปทรงบ้านที่ขาดหายไป

จากบทความที่แล้วเราพบว่าลักษณะของบ้านในบางรูปทรงนั้นเมื่อเราทำการแบ่งบ้านออกเป็นส่วนๆตามทิศทางหลักของศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบเสวียนคงปวยแช (Xuan Kong Flying Star) จะทำให้บางทิศทางของบ้านนั้นหายไป โดยเฉพาะบ้านที่มีรูปทรงแบบตัว C หรือตัว L ที่มีลักษณะค่อนข้างยาวจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดการเว้าแหว่งหรือหายไปในบางทิศของบ้านมากเป็นพิเศษ โดยทิศทางหลักของบ้านนั้นจะแบ่งออกเป็น 8 ทิศทาง ได้แก่ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ และ ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งการขาดหายหรือเว้าแหว่งของบ้านในทิศทางต่างๆนั้นจะส่งผลกระทบในเรื่องต่างๆหรือไม่เหมาะกับสมาชิกในบ้านดังต่อไปนี้

 

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศเหนือ มีผลกระทบกับการทำธุรกิจโดยเฉพาะการทำธุรกิจในต่างประเทศ การเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำ สติปัญญาและความคิดสสร้างสรรค์ของคนในบ้าน และก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับ หู ไต กระเพาะปัสสาวะ หรือ ระบบเลือด โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกชายคนที่สองของครอบครัว (นับเฉพาะลูกผู้ชายเท่านั้น)

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลกระทบการต่อความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะความมั่งคั่ง สมาชิกในบ้านขาดโชคลาภหรือไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับ ลำไส้ จมูก มือ นิ้ว กระดูกสันหลัง หรือ ระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกชายคนที่สามของครอบครัว (นับเฉพาะลูกผู้ชายเท่านั้น)

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศตะวันออก มีผลกระทบกับความกระตือรือร้นของคนในบ้าน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือ การเกิดธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้าน และ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับ ขาท่อนล่าง ตับ ท้อง และปัญหาทางจิต โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกชายคนโตของครอบครัว (นับเฉพาะลูกผู้ชายเท่านั้น)

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีผลกระทบกับเรื่องเกี่ยวกับระดับสติปัญญาและการศึกษาของคนในบ้าน ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนภายนอก ไม่เคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี และ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับ ภูมิแพ้ หอบหืด หวัด เส้นเอ็น เส้นประสาท เส้นผม หรือ ต้นขา โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกสาวคนโตของครอบครัว (นับเฉพาะลูกสาวเท่านั้น)

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศใต้ มีผลกระทบกับความมีชื่อเสียง การได้รับความยอมรับและเคารพจากผู้คนในสังคม การขาดวิชาการความรู้ และ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพในด้าน ความดันโลหิต ระบบหัวใจ ตา หรือ ระบบเลือด โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกสาวคนที่สองของครอบครัว (นับเฉพาะลูกสาวเท่านั้น)

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีผลกระทบกับชีวิตคู่และความอบอุ่นในครอบครัว ความเป็นคนดีและซื่อสัตย์ของสมาชิกภายในครอบครัว การอดออมและประหยัดในการใช้จ่าย และ ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับ กระเพาะ ม้าม ระบบย่อยอาหาร ท้อง มดลูก โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมแม่หรือหญิงสูงอายุในครอบครัว

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศตะวันตก มีผลกระทบกับความสุขภายในครอบครัว คนในครอบครัวจะไม่ค่อยพูดคุยกัน หรือ มักจะทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับ ปอด ปาก ฟัน คอ ลิ้น รังไข่ มดลูก หรือ ระบบสืบพันธ์ของเพศหญิง โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมลูกสาวคนที่สามของครอบครัว (นับเฉพาะลูกสาวเท่านั้น)

การขาดหายเว้าแหว่งทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีผลกระทบกับการขาดอำนาจยศศักดิ์โดยเฉพาะผู้ที่รับราชการหรือเป็นผู้บริหารระดับสูง ขาดผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับ ศรีษะ สมอง หรือ  ระบบกระดูกต่างๆในร่างกาย โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมพ่อหรือผู้ชายสูงอายุในครอบครัว

การขาดหายเว้าแหว่งบริเวณกึ่งกลางบ้าน มีผลกับภาพรวมทุกๆด้านในครอบครัว จะพบกับโชคร้ายต่างๆนาๆอยู่ตลอด และสมาชิกภายในครอบครัวจะไม่ค่อยอยู่บ้าน เป็นที่มาของความแตกแยกในครอบครัว โดยบ้านนี้จะไม่ส่งเสริมสมาชิกทุกๆคนในครอบครัว

โดยที่มาที่ไปของผลกระทบที่ผมได้กล่าวมานี้มาจากอภิมหาปรัชญาของปราชญ์จีนที่ได้คิดค้นมาจากผังหลอซู (Lho su) ที่เป็นผังที่ใช้ในการอธิบายความเป็นมาเป็นไปในธรรมชาติของเราทั้งหมด ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากหลักของหยินหยางหรืออิมเอี้ยง ซึ่งเป็นรากเหง้าของทุกๆศาสตร์ในอภิมหาปรัชญาของชาวซีกโลกตะวันออกของเรานั่นเอง โดยรายละเอียดนั้นจำเป็นต้องได้รับการอธิบายในขั้นสูงต่อไปครับ

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com